Sökning: "allison tre teorier"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden allison tre teorier.

 1. 1. Svensk Krishantering- En komparativ studie om svenska myndigheters agerande, samverkan samt utveckling i samband med Estoniakatastrofen 1994, Tsunamikatastrofen 2004 och Terrorattacken på Drottninggatan 2017.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Hylén Knutson; Henrik Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att analysera och diskutera kriskommunikationen och krishanteringen inom svenska myndigheter för tre olika fall; Estoniakatastrofen 1994, Tsunamikatastrofen 2004 samt Terrorattentatet på Drottninggatan 2017. En väl fungerande krishantering bygger på samverkan på olika nivåer. LÄS MER

 2. 2. Svensk Krishantering- En komparativ studie om svenska myndigheters agerande, samverkan samt utveckling i samband med Estoniakatastrofen 1994, Tsunamikatastrofen 2004 och Terrorattacken på Drottninggatan 2017.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Hylén Knutson; Henrik Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att analysera och diskutera kriskommunikationen och krishanteringen inom svenska myndigheter för tre olika fall; Estoniakatastrofen 1994, Tsunamikatastrofen 2004 samt Terrorattentatet på Drottninggatan 2017. En väl fungerande krishantering bygger på samverkan på olika nivåer. LÄS MER

 3. 3. Varför togs beslut om Sveriges första marina internationella insats i Libanon 2006?

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Jenny Ström; [2014]
  Nyckelord :Marin internationell insats; Fredsbevarande insatser; Graham Allison; The Rational Actor; Organizational Behavior; ML01;

  Sammanfattning : Sverige har bidragit med trupp till internationella insatser sedan 1950-talet. Detta har gjorts med bidrag från framför allt markstridskrafter men även med luftstridskrafter. Det dröjer fram till 2006 innan beslut tas om en marin internationell insats i form av korvettförband som bidrag till FN-insatsen UNIFIL i Libanon. LÄS MER

 4. 4. Den etniska konflikten i Bosnien och Hercegovina - En studie av tre teoretiska perspektiv

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Cetin Hasan; Dario Tomas; [2009]
  Nyckelord :etnisk konflikt; primordialism; konstruktivism; instrumentialism; Bosnien och Hercegovina; bosniaker; kroater; serber; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen gör vi en jämförelse av tre teoretiska perspektiv som förklarar orsaker till etniska konflikter. De tre teorierna är primordialism, konstruktivism och instrumentialism. LÄS MER

 5. 5. Whiskey on the rocks - En stund av njutning i sällskap med Graham Allison

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Arvid Orander; Erik Wenander; [2006]
  Nyckelord :Essence of decision; ; Graham Allison; ; U 137; ; beslutsfattade i kris.; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats lyfter ut Graham Allisons tre teorier från boken Essence of decision och applicerar dessa på U 137-krisen. Krisen inträffade 1981 då en sovjetisk ubåt gick på grund utanför Karlskrona. Var och en av de tre teorierna är ursprungligen gjorda för att förklara beslutsfattandet under Kubakrisen utifrån olika perspektiv. LÄS MER