Sökning: "allmän handling"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden allmän handling.

 1. 1. Rösträtt för kvinnor - En komparativ uppsats om kampen för kvinnlig rösträtt i Storbritannien och Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isabel Rosqvist Raicevic; [2021]
  Nyckelord :Rättshistoria; Rösträtt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In Sweden, universal and equal suffrage is established in the first paragraph of the first chapter of the Constitution of Sweden. However, this has not always been the case considering the fact that many people have had to fight for the right to vote. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans möte på akutmottagning med patienter utsatta för våld i nära relation : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Möller; Emelie Eklund; [2021]
  Nyckelord :Emergency care; Experiences; Handling; Nurses; Intimate partner violence; Akutsjukvård; Erfarenheter; Handläggning; Sjuksköterskor; Våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Våld i nära relationer är idag ett stort samhällsproblem och akutmottagningar är vanligen den första och enda kontakten den utsatta personen har med sjukvården. Det är viktigt att sjuksköterskor på akutmottagningar identifierar denna patientgrupp för att kunna erbjuda stöd och eventuellt förhindra ytterligare och mer allvarliga skador samt bråd död. LÄS MER

 3. 3. Leasing av EVB : Modell för att hantera EU:s uppdaterade lagkrav vid EOL

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :DANIEL ASTON; GUSTAV LINDSTRÖM; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Efterfrågan på elfordon växer snabbt, med en ökning i Europa från 734 nyregistrerade elbilar 2010 till 550 000 år 2019 (Europeiska miljöbyrån, 2020). Medan denna trend fortsätter följer efterfrågan på litiumjonbatterier (LIB) en liknande väg. LÄS MER

 4. 4. SJUKSKÖTERSKANS ERFARENHET AV PALLIATIV VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Per-Åke Stefansson; David Granlund; [2021]
  Nyckelord :Vård i livets slutskede; allmän litteraturöversikt; samarbete; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Background: Palliative care in the end of life affects not only the patient but the relatives as well. The nurse is trying to meet the demands of how the patients and relatives see a dignified death. Aim: To create an overview of the nurses’ experiences working in palliative care near the end of life. LÄS MER

 5. 5. Vad sparas för eftervärlden? : En fallstudie om hur statliga myndigheter hanterar information som inte utgör allmänna handlingar.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Frida Sandgren; [2021]
  Nyckelord :Allmän handling; gallring; digitala handlingar; statliga myndigheter;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur handlingar som inte är allmänna handlingar hanteras av tre statliga myndigheter. Utgångspunkten är att det kan finnas handlingar som inte faller in under definitionen allmänna handlingar som kan vara intressanta för eftervärlden och att de riskerar att rensas bort för att det inte finns något regelverk som styr hur de ska hanteras. LÄS MER