Sökning: "allmän intensivvård"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden allmän intensivvård.

 1. 1. Patientinformation inom intensivvården - En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Josefin Syrén; Jennifer Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Patient; intensive care; experiences; information; Patienter; intensivvård; upplevelser; information;

  Sammanfattning : Bakgrund: En intensivvårdspatient befinner sig i en högteknologisk miljö med behov av flera medicintekniska interventioner. Intensivvårdssjuksköterskan har som ansvar att förmedla information till patienten om vad som händer, planeras och varför. LÄS MER

 2. 2. Mobilisering av patienter som genomgår kontinuerlig dialys på en intensivvårdsavdelning : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Susanne Rudin; [2018]
  Nyckelord :Mobilisering; Immobilisering; CRRT; Intensivvård; Kontinuerlig dialys;

  Sammanfattning : Intensivvård är en vårdnivå som har utökade resurser att ta hand om patienter med hotande eller manifest svikt i vitala funktioner. En intensivvårdssjuksköterska är en sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård vilket innebär vidareutbildning i att ha utökad förståelse för kroppens fysiologiska processer, för medicinskteknisk utrustning och för att ha utökad handlingsberedskap att hantera patienters snabbt påkomna svikt. LÄS MER

 3. 3. Svårigheter att upptäcka delirium hos intensivvårdspatienten och konsekvenser av ett oupptäckt delirium : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Kristina Kilsand; [2018]
  Nyckelord :Delirium; intensivvårdspatient; screening; konsekvenser; intensivvårdssjuksköterska;

  Sammanfattning : Åtskilliga studier har visat att delirium inom intensivvård är vanligt förekommande. Så många som 80 procent av alla vuxna patienter som behandlas med respirator på en intensivvårdsavdelning drabbas av någon form. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelse av att flytta från IVA till allmän vårdavdelning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Simon Feufel; Jonathan Peterzéns; [2018]
  Nyckelord :patient; upplevelser; förflyttning; vårdande relation; intensivvård; vårdavdelning; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Intensivvård blir allt vanligare då dagens teknik gjort att det är möjligt att behandla svårare tillstånd. Miljön på IVA skiljer sig från en allmän avdelning både vad det gäller personal och medicinsk utrustning. LÄS MER

 5. 5. Vad händer i hissen? Intensivvårdssjuksköterskors uppfattning om utskrivningsprocessen.

  Magister-uppsats,

  Författare :Maria Arve; Therese Schlichting; [2017-08-09]
  Nyckelord :Utskrivning; utskrivningsprocess; intensivvård; intensivvårdssjuksköterska; ; överföra; aktivitetsteori; Discharge; discharge process; intensive care; intensive care nurse; transfer; activity theory;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utskrivningsprocessen är en central del i omvårdnaden av en intensivvårdspatient där intensivvårdssjuksköterskan har en nyckelroll. Intensivvårdssjuksköterskan ansvarar för att informationen om omvårdnaden kring patienten överförs på ett sådant sätt att ingen viktig information går förlorad. LÄS MER