Sökning: "allmän rättslära"

Visar resultat 1 - 5 av 159 uppsatser innehållade orden allmän rättslära.

 1. 1. Har miljörätten kört av vägen? - En analys av förhållandet mellan formell rättssäkerhet och miljörätten genom exemplet rimlighetsavvägningen i miljöbalken 2 kap. 7 §

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Viktor Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Allmän rättslära; miljörätt; rimlighetsavvägningen; formell rättssäkerhet; materiell rättssäkerhet; rättsnivåkriteriet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : For humankind, an elementary level of quality in the environment is a necessary precondition for life and life quality. Therefore, it is also desirable since we want to live. For humankind, foreseeability is also an important precondition since it makes it possible to plan one’s life and feel secure. LÄS MER

 2. 2. Staten hör dig: En utredning av hemlig telefonavlyssning i förhållande till rättssäkerhet och integritetsskyddet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Dimen Hoshiar Abdulrahman; [2019]
  Nyckelord :allmän rättslära; jurisprudence; folkrätt; public international law; statsrätt; straffrätt; criminal law; mänskliga rättigheter; offentlig rätt; konstitutionell rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : For several years, the law enforcement authorities have received severe criticism for their handling of secret telephone tapping. The criticism concerned systematic errors in their routines regarding both the destroying of materials obtained through secret telephone tapping and in notifying individuals about its use. LÄS MER

 3. 3. Det praktiska förnuftet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Philip Wiström; [2019]
  Nyckelord :allmän rättslära; Thomism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper covers the subject of the first principle of practical reason in the legal and moral theory of St. Thomas of Aquinas. It takes its starting point from the two Contemporary authors Jean Porter and Germain Grisez. It compares these two authors view of the operations and function of the practicla reason in the theory of St. LÄS MER

 4. 4. Konsumtionsförbudet - En analys av kriminaliseringens lämplighet och bestraffningens rättfärdigande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marcus Grudén; [2019]
  Nyckelord :allmän rättslära; jurisprudence; straffrätt; criminal law; processrätt; criminal procedure; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att analysera argumentationen bakom kriminaliseringen av eget bruk av narkotika, det så kallade konsumtionsförbudet, vilket utgör en del utav brottet ringa narkotikabrott som återfinns i 2 § Narkotikastrafflagen. För att analysera lagstiftarens argumentation i förarbetena ges i uppsatsen en rättsfilosofisk bakgrund till kriminaliseringens och bestraffningens rättfärdigande. LÄS MER

 5. 5. Rättstillämpningens enhetlighet : En analys av objektiva ändamålsövervägandens tillämpning i tingsrätt och Högsta domstolen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Olof Löfvenberg; [2019]
  Nyckelord :Application of the law; Procedural Law; The Supreme Court; Jurisprudence; Rättstillämpning; Processrätt; Högsta domstolen; Allmän rättslära;

  Sammanfattning : Rättstillämpningens enhetlighet i tingsrätt och Högsta domstolen (HD) är en utgångspunkt som kommer till uttryck genom regleringen av rättskipningen i RF och av instansordningen i RB. Däremot talar flera utomrättsliga faktorer för att rättstillämpningen ändå kan skilja sig åt mellan tingsrätterna och HD. LÄS MER