Sökning: "allmän rättslära"

Visar resultat 1 - 5 av 197 uppsatser innehållade orden allmän rättslära.

 1. 1. Stödbevisning i våldtäktsmål – ett indirekt krav?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Vera Ermanno Fäldner; [2023]
  Nyckelord :allmän rättslära; straffrätt; bevisvärdering; stödbevisning; våldtäkt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : According to current Swedish law, the court shall be free to examine the evidence adduced. It must therefore be possible for the court to consider a course of events established beyond reasonable doubt based solely on the injured party’s testimony. LÄS MER

 2. 2. Rättssäkerhetsbegreppet i samtidsdebatten - en analys utifrån exempel

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Mattias Morén; [2023]
  Nyckelord :allmän rättslära; jurisprudence; rättssäkerhet; rule of law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Begreppet rättssäkerhet används ofta både inom och utom den rättsvetenskapliga sfären. Eftersom man inte sällan möter det i den allmänna debatten i Sverige, syftar den här uppsatsen till att undersöka om begreppet i det sammanhanget används i samma betydelse som inom rättsvetenskapen. LÄS MER

 3. 3. Bevisvärdering i brottmål i ljuset av Balkongfallet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Niko Pepaj; [2023]
  Nyckelord :allmän rättslära; straffrätt; bevisrätt; bevisvärdering; bevisprövning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In Sweden, individuals are presumed innocent until proven guilty. To be convicted of a crime, it is also required that it is proven beyond reasonable doubt that the perpetrator acted against a penal provision. The court is entrusted with the task of determining whether the contrary has been proven or not. LÄS MER

 4. 4. Den islamiska rättstraditionen : - En studie över shari'ans rättskällor, rättskällelära och dess ändamål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniyal Shamkhalov; [2023]
  Nyckelord :Islam; sharia; Gud; Muhammed; koranen; sunna; profet; qiyas; analogi; konsensus; ijma; maslaha; mafsada; maqasid al-sharia; allmän rättslära; islamisk rätt; islamisk rättstradition; hadith;

  Sammanfattning : Den islamiska rätten vilar på fyra rättskällor. Koranen, som enligt muslimsk uppfattning anses vara Guds bokstavliga och perfekt bevarade Tal är den högsta rättskällan. Koranen tolkas främst med hjälp av en språklig analys av relevanta verser tillsammans med de omständigheter som antas ha framkallat vissa verser. LÄS MER

 5. 5. Smarta kontrakt: Kalla och beräknande viljeförklaringar - En allmän avtalsrättslig undersökning av smarta kontrakt på blockkedjor.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hugo Lidefelt; [2023]
  Nyckelord :Smart contracts; Smarta kontrakt; Avtalsrätt; Rättshandling; Viljeförklaring; Begreppsjurisprudens; Allmän rättslära; Blockkedja; Blockkedjor; Avtalstolkning; Avtalsgrundande rättsfakta; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this essay I discuss contract formation and contract interpretation with regards to smart contracts. Smart contracts are computer programs inserted on a blockchain, with the purpose of facilitating an exchange of digital goods between the parties. LÄS MER