Sökning: "allmän rättslära"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade orden allmän rättslära.

 1. 1. Att skapa familj – En queerteoretisk närläsning om kön och sexualitet i svensk familjerätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lovisa Malmberg; [2020]
  Nyckelord :allmän rättslära; familjerätt; rättsvetenskap; queerteori; diskursanalys; narratologi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När föräldrar inte själva kan komma överens i frågor om vårdnaden om, boendet för eller umgänget med sitt barn, kan frågorna tas upp hos socialtjänsten eller i domstol. När beslut om barn ska fattas, ska barnets bästa vara den slutligt bestämmande faktorn, en aspekt i bedömningen om barnets bästa är barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. LÄS MER

 2. 2. Triaden som bevis för skakvåld - En undersökning av domstolarnas bevisvärdering efter NJA 2014 s. 699

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Fagerberg; [2020]
  Nyckelord :allmän rättslära; fri bevisvärdering; bevisvärdering; beviskraft; bayesiansk bevisvärderingsmetod; skakvåld; triaden; shaken baby syndrome; abusive head trauma; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Länge ansågs en triad av symtom, bestående av blödning under den hårda hjärnhinnan, ögonbottenblödning och hjärnpåverkan, innebära att ett barn hade blivit skakat. Triaden uppfattades även av svenska domstolar som stark bevisning för att ett barn blivit skakat och det finns flera fall där den tilltalade dömts med enbart triaden som bevisning. LÄS MER

 3. 3. Innebörden av konkurrens - En hermeneutisk studie av konkurrensbegreppets konstituerande betingelser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Henrik Österström; [2020]
  Nyckelord :allmän rättslära; konkurrensrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The word competition is often regarded as being ambiguous. Despite the word’s ambiguity the field of competition law undertakes to protect competition. In the legal literature the definition of the meaning of the word is seldom discussed. LÄS MER

 4. 4. 3D-bevisning - En bevisrättslig undersökning av en ny sorts kriminalteknisk bevisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :LIV Dansdotter Nyström; [2020]
  Nyckelord :allmän rättslära; jurisprudence; straffrätt; criminal law; bevisrätt; evidence law; laserskanning; laserscanning; 3D; 3D-bevisning; 3D-modell; 3D-rekonstruktion; 3D evidence; 3D modell; bevis; bevisning; kriminalteknik; forensic science; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Med teknikens utveckling öppnas nya dörrar för att utreda och bevisa brott. En ny sorts bevisning, i vart fall i svenska domstolar, är digital 3D-bevisning. LÄS MER

 5. 5. Deltagandeförbud i rasistiska organisationer? - En undersökning av en eventuell kriminalisering utifrån allmänprevention

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Azalea Safaei; [2020]
  Nyckelord :allmän rättslära; straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The issue of a ban on racist organizations has been considered on several occasions. There are two main reasons for said consideration; firstly, because of Sweden’s association to the United Nations’ International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD), which requires the States Parties to ban racist organizations; and secondly, because of the issue of organized racism in Sweden. LÄS MER