Sökning: "allmän rösträtt"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden allmän rösträtt.

 1. 1. Electoral Political Participation at the Core of Democracy: A Human Rights-Based Study of the Swedish Electoral System

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amanda Wikström Avaria; [2023]
  Nyckelord :Public international law; constitutional law; democracy; political participation; Human Rights Law; folkrätt; statsrätt; demokrati; politiskt deltagande; Mänskliga rättigheter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this thesis, I investigate how the democratic form of government is maintained and protected in the Swedish legal system, as well as what kinds of risks the legal system poses to the maintenance of democracy in Sweden. Recent reports from NGOs show that the world, and Europe, are going through a trend of democratic backsliding. LÄS MER

 2. 2. Humorn och politiken : den svenska skämtpressens humor och dess roll i demokratiseringsprocessen 1918-1922

  Master-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Axel Hansson; [2023]
  Nyckelord :Historia; 1900-talet; Demokratisering; Skämtpress; Humor; Offentlighet; Arena; Funktionalitet; Första världskriget; Rösträtt; Rusdrycksförbud; History and Archaeology;

  Sammanfattning : What makes something funny? This is the most basic, underlying question to this thesis, which explores the Swedish satire magazines Söndags-Nisse, Naggen and Strix on their journey through the pinnacle of the Swedish democratization process during the years 1918 to 1922. These types of magazines were of great popularity throughout all of Europe during parts of the late 19th century up until the interwar years, reaching a high – at least in Sweden – during the first world war. LÄS MER

 3. 3. Hur kommuner arbetar för att öka valdeltagandet bland unga och personer med utländsk bakgrund

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Solin Tawfiq; Ellen Dahl; [2022]
  Nyckelord :Municipality; young people; foreign background; politics; political representation; cooperation; knowledge transfer; Kommun; unga; utländsk bakgrund; politik; politisk representation; samverkan; kunskapsöverföring;

  Sammanfattning : Sverige tillämpar representativ demokrati och för att de ska fungerar är det viktigt att alla är med och röstar för att välja sina representanter till riksdag, kommun och region. För att ett land ska betraktas som demokratiskt tillämpas allmän och lika rösträtt vilket ger medborgarna likgiltiga möjligheter och rättigheter att delta i politiken och kunna påverka. LÄS MER

 4. 4. Rösträtt för kvinnor - En komparativ uppsats om kampen för kvinnlig rösträtt i Storbritannien och Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isabel Rosqvist Raicevic; [2021]
  Nyckelord :Rättshistoria; Rösträtt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In Sweden, universal and equal suffrage is established in the first paragraph of the first chapter of the Constitution of Sweden. However, this has not always been the case considering the fact that many people have had to fight for the right to vote. LÄS MER

 5. 5. Politiken är för smutsig för kvinnor : En kvalitativ textanalys om debatten gällande rösträttsreformerna 1907-1909 och 1920 i dagstidningar utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Simon Holgersson; [2021]
  Nyckelord :genus; rösträtt; kvinnlig rösträtt; allmän rösträtt;

  Sammanfattning : During the early 20th century, two significant changes were done in relation to suffrage. The first introduced universal suffrage for men between 1907 and 1909. For women, the decision was made in the year 1920 which introduced suffrage for them. Both these reforms included a big debate, and many was against it for different reasons. LÄS MER