Sökning: "allmän tillgänglighet"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden allmän tillgänglighet.

 1. 1. Patienters upplevelse av bedsiderapportering inom slutenvården : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Cassandra Rinaldo; Ulrika Högström; [2020]
  Nyckelord :bedside handover; experience; inpatient care; patient; bedsiderapportering; patient; slutenvård; upplevelse;

  Sammanfattning : Introduktion: Rapportering inom hälso- och sjukvården är en viktig del av vården och det vanligaste sättet att rapportera är mellan sjuksköterskor inne på expeditionen utan patienten. Bedsiderapportering innebär en rapport som sker vid patientens säng, där patienten får en chans att delta i diskussionen. LÄS MER

 2. 2. Digitalisering av individuell studieplan : Från PDF till en grund för ett digitalt system

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Emil Esplund; Elin Gosch; [2020]
  Nyckelord :digitalization; individual study plan ISP ; modeling; database; identifiers; digital resources; institutional object; institutional entity; digitalisering; individuell studieplan ISP ; modellering; databas; identifierare; digitala resurser; institutionellt objekt; institutionell entitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar belysa om det går att digitalisera den individuella studieplanen på en institution vid Uppsala universitet. Digitalisering anses vara en av de största trenderna som påverkar dagens samhälle och det har visats bidra till ökad tillgänglighet och effektivitet inom offentlig förvaltning. LÄS MER

 3. 3. Anhörigas upplevelser av att vårda en familjemedlem med långvarig smärta

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Nada Abou Nawfal; Emelie Bladh; [2020]
  Nyckelord :Anhörig; familjemedlem; familjefokuserad omvårdnad; kronisk smärta; långvarig smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lider ca 18,7 procent av svår smärta eller värk och ca 1,3 miljoner människor antingen vårdar, hjälper eller stödjer en anhörig. Smärta ska ha hållit i sig i över tre månade för att klassas som kronisk/långvarig smärta. Familjefokuserad omvårdnad är en teori som används för att inkludera anhöriga i vården. LÄS MER

 4. 4. Exploring social interactions of headphone users : Behaviour studies and concept design

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :MARIKA NORDENSTRÖM JUNG; HANNA WALLNER; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The development of wireless headphones has put us in a new situation, both considering the product itself and how it is used. Headphones are today used everywhere, by everyone and are more and more ‘always on’. LÄS MER

 5. 5. Nyanlända kvinnors upplevelse av att söka hälso- och sjukvård : En allmän litteraturstudie utifrån ett intersektionellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Linnéa Abrahamsson; Josefin Adeleng; [2020]
  Nyckelord :Accessibility; experience; intersectionality; newly arrived; obstacles; women; Hinder; intersektionalitet; kvinnor; nyanlända; tillgänglighet; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I slutet på 2019 befann sig 79,5 miljoner människor på flykt i världen, hälften av dem är kvinnor och flickor. Nyanlända kvinnor söker vård i lägre utsträckning än män i liknande situation och även i lägre utsträckning än inrikes födda kvinnor. LÄS MER