Sökning: "allmänhälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet allmänhälsa.

 1. 1. Matvanor, munhygien och migration - En kvalitativ studie om ensamkommande afghanska killars erfarenheter från hemlandet och i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Madelene Glückman; [2016-08-16]
  Nyckelord :Hälsa; matvanor; migration; munhygien;

  Sammanfattning : Flyktingströmmen till Sverige har skapat en akut flyktingsituation. Under hösten 2015 beräknades 162 877 personer vara asylsökande i Sverige, varav 35 369 ensamkommande flyktingbarn. Många nyanlända hamnar i utanförskap med sämre sociala och ekonomiska förutsättningar än svenska medborgare. LÄS MER

 2. 2. Bakomliggande faktorer av betydelse för upplevelsen av nuvarande och framtida oral hälsa. En litteraturstudie och utvärdering av en enkät om munhälsan i Kalmar län.

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Visar Biljali; [2014]
  Nyckelord :Munhälsa;

  Sammanfattning : Syfte: Att studera bakomliggande faktorer som påverkar hur den vuxna befolkningen upplever sin nuvarande och framtida orala hälsa. Material och metod: Uppsatsen består av en litteraturstudie vilken kombineras med analyser av delar av en enkätundersökning som genomfördes 2011 och omfattar Kalmar län och, i denna uppsats, specifikt Emmaboda och Kalmar kommuner. LÄS MER

 3. 3. Familjesituationens hälsopåverkan i det svenska samhället

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Walid Younathan; [2013]
  Nyckelord :Självskattad allmänhälsa; hälsoskillnader; hälsorelaterade beteenden; familjestruktur; familjesituation; civilstånd; föräldraskap; utbildningsnivå och hälsa.;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker sambandet mellan familjesituation och hälsa, samt undersöker om detta samband kan förklaras av andra faktorer såsom individens utbildningsnivå, socioekonomiska status, hälsorelaterade beteende och sociala nätverk. Uppsatsen undersöker också om sambandet varierar enligt individens utbildningsnivå. LÄS MER

 4. 4. Fissurförsegling på studentklinik : Kartläggning av retention och kariesförekomst

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Elin Andersson; Tina Blohmé; [2012]
  Nyckelord :fissure sealant; children; permanent first molar; retention; prevention; resin;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att kartlägga retentionen av resinbaserade fissurförseglingar på sexårsmolarer utförda på studentklinik. Karies registrerades även på övriga sexårsmolarer. Materialet utgjordes av 51 barn födda år 1999 eller 2000 med minst en fissurförsegling på sexårsmolaren utförd av tandläkarstudent. LÄS MER

 5. 5. Ålders- och könsskillnader i uppfattningar om tand- och allmänhälsa: en attitydundersökning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Fredrik Ericson; [2012]
  Nyckelord :HBM; Tandhälsa; allmänhälsa; uppfattad allvarlighetsgrad; Social Sciences;

  Sammanfattning : Tandhälsobeteende styrs till viss del av attityder. Därför undersöktes attityder genom en enkätundersökning med 218 medverkande (studenter n=159, seniorer n 58) med ett bekvämlighetsurval. Svarsfrekvens 76,6%. LÄS MER