Sökning: "allmänna arkivschemat"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden allmänna arkivschemat.

 1. 1. Arkivet efter Åmåls biblioteksstyrelse - en mediearkeologisk studie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för bokhistoria

  Författare :Åsa Lätt Fjellman; [2017]
  Nyckelord :bokhistoria; book history; mediearkeologi; arkiv; bibliotek; materialitet; kommunikativa kretslopp; tidslager; Åmål; allmänna arkivschemat; arkivförteckning; arkivalier; History and Archaeology; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Arkiv används ofta som en källa inom olika forskningsprojekt. I den här uppsatsen är det istället arkivet i sig som är studieobjekt. Utifrån mediearkeologisk teori undersöks Biblioteksstyrelsens arkiv i Åmål. Uppsatsens teoretiska utgångspunkter är att arkiv befinner sig i en samhällelig kontext och återspeglar det minne det lagrar. LÄS MER

 2. 2. Kvalifikationskrav på arkivarier : en undersökning av svenska myndighetsarkiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM

  Författare :Anders Stenberg; Linda Nezwal De Maré; [2014]
  Nyckelord :archival science; qualifications; competencies; skills; records managers; e-archives; operationally based file classification system arkivvetenskap; kvalifikationer; kompetenser; arkivarier; e-arkiv; verksamhetsbaserad arkivredovisning; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to examine which competencies and qualifications Swedish government agencies require when hiring records managers today. Recently, the archival sector has encountered several challenges regarding technical solutions for electronic archiving. LÄS MER

 3. 3. Miljövårdsberedningens arkiv 1968 - 1994 : Ett ordnings- och förteckningsarbete på Riksarkivet

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Victor Bergmark; [2012]
  Nyckelord :the environmental advisory council; catalog; archive; general archives scheme; Miljövårdsberedningen; arkivförteckning; arkivbildare; allmänna arkivschemat;

  Sammanfattning : This memo discusses and problematizes the work of organizing and cataloging the archive of the Environmental Advisory Council.The archive mainly consists of records concerning meetings which the Environmental Advisory Council has participated in, but also records concerning different tasks of the council and a few records concerning the coun-cil itself. LÄS MER

 4. 4. Bland kranier, modeller och elektronmikroskop : Ett ordnings- och förteckningsarbete på Museum Gustavianum, föremålsmagasin Husbyborg, av handlingar rörande utgrävningen i Asine

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Daniel Eriksson; [2012]
  Nyckelord :Archival Science; Asine; Excavation; Photographs; Provenance; Arkivvetenskap; Asine; fotografier; proveniens; utgrävning;

  Sammanfattning : This paper is an account of the inventory I've made of documents in the archive at Museum Gustavianum, Collections storage Husbyborg, relating to the excavations in Asine, Greece, in the 1920s. The aim of this inventory has been to establish which of the documents in the Husbyborg archives that belong to the department of Classical Studies at Uppsala University. LÄS MER

 5. 5. Documenting Collective Memory : an Analysis of the New Swedish Process Oriented Archive Description System

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM

  Författare :Kajsa Thelin; [2011]
  Nyckelord :ABM; Arkivvetenskap; Arkiv; Processorienterad arkivredovisning; Verksamhetsbaserad arkivredovisning; Processer; Records continuum modellen; Arkiv dokumentation; Archival paradigm shift; ALM; Archival science; Archives; Process-oriented archival description; Processes; Records Continuum Model; Archival documentation; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : In recent years we have seen a development within the archival tradition identified by some as a paradigm shift. The signifiers behind this shift are mirrored in the records continuum model - a model that then also reflects a wider socio-political understanding of the development of archival thinking. LÄS MER