Sökning: "allmänna handlingar"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade orden allmänna handlingar.

 1. 1. Development of a System Dynamic Model of Mental Healthcare Structure in Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Julia Osswald; [2024]
  Nyckelord :Mental health; mental healthcare; healthcare structure; system dynamics; simulation; emergency care; modeling; primary care; specialized care; Stockholm; mental healthcare system; Psykisk hälsa; psykiatrisk vård; vårdstruktur; systemdynamisk modell; simulering; akutsjukvård; primärvård; specialiserad vård; psykiatriskt sjukvårdssystem; Stockholm.;

  Sammanfattning : Mental illnesses are the leading cause of disability in the world today, affecting nearly a billion people including 14% of the world’s adolescents. Mental illnesses include both psychiatric conditions and inconveniences and is a broad term to describe multiple different conditions in varying severity. LÄS MER

 2. 2. FÖR ÖPPEN RIDÅ : OM KAMEROR FÖR UTSÄNDNING FRÅN RÄTTSSALEN

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Linnéa Freudenthal; [2023]
  Nyckelord :Kameror i rättssal; kameror; Johnny depp; Amber Heard; Heard; Depp; tv-sändning;

  Sammanfattning : När den direktsända förtalsrättegången mellan Amber Heard och Johnny Depp tog världen med storm var det till stor del tack vare att den hade godkänts för att filmas med hjälp av kameror för utsändning från rättssalen. Intresset för rättegången ökade i takt med att den fortskred. LÄS MER

 3. 3. ”Om man låter det ta tid från början så vinner man på det i slutändan” : Myndigheters arbete med frekventa och återkommande begäranden om utlämnande av allmän handling

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Clara Strandros Berdén; [2023]
  Nyckelord :Swedish government; Public records; Justice obsession syndrome; Freedom of information; Svenska myndigheter; allmänna handlingar; justice obsession syndrome; offentlighetsprincipen;

  Sammanfattning : The study aims to investigate how Swedish governmental agencies deal with persons who make excessively large amounts of freedom of information requests. These persons, who can be said to suffer from justice obsession syndrome, often consume an unproportional amount of government agency resources. LÄS MER

 4. 4. Att vara skattskyldig i Sverige? - En beskrivning av skattesystemets utveckling med utgångspunkt i fysiska personers beskattning i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amanda Olsson; [2023]
  Nyckelord :Skatterätt; Rättshistoria; Internationell individbeskattning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan kommunalskattelagen (1928:379), KL, infördes år 1928, har oinskränkt skattskyldighet för fysiska personer förelegat vid bosättning eller vid stadig-varande vistelse i Sverige. Stadigvarande vistelse har inte definierats i lagtext, men den allmänna uppfattningen har sedan 1928 varit en vistelse överstigande sex månader. LÄS MER

 5. 5. Fotbollsagenter inom svensk fotboll - trovärdiga eller tvivelaktiga? : En fenomenografisk studie om fotbollsagenternas legitimitet och etiska handlingar utifrån fotbollsspelares, fotbollsagenternas och det Svenska Fotbollförbundets perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Milla-Maj Majasaari; Okan Yildiz; [2023]
  Nyckelord :Football agent; football player; Swedish professional football; legitimacy; ethics; morality; Fotbollsagent; fotbollsspelare; svensk elitfotboll; legitimitet; etik; moral;

  Sammanfattning : Fotbollsagenter har verkat inom fotboll under en längre tid. Deras avsikt är att representera spelare och klubbar i spelarövergångar och kontraktsförhandlingar. När fotbollen gick över från amatörism till professionellt utövande växte branschen och utvecklingen har över tid blivit allt större. LÄS MER