Sökning: "allmänt rättsmedvetande"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden allmänt rättsmedvetande.

 1. 1. Straffrätt och politik: En kvalitativ innehållsanalys av riksdagspartiernas straffrättspolitik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Markus Tillman; [2018]
  Nyckelord :allmänt rättsmedvetande; kriminalisering; straffrättslig politik; vedergällning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur väl riksdagspartiernas straffrättsliga politik överensstämmer med den kriminologisk forskningen rörande detta ämne, samt möjliga förklaringar till detta förhållande mellan politik och forskning. Det material som används utgörs av riksdagspartiernas partipolitik och valprogram inför riksdagsvalet 2018, och analyseras utifrån en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 2. 2. Nämndemannasystemet i tingsrätten - ett nödvändigt ont i brottmål?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnea Hofgård; [2013]
  Nyckelord :Law; Criminal law; Legal history; Rule of law; Rättsvetenskap; Processrätt; Nämnd; Nämndemän; Nämndemannasystem; Rättshistoria; Straffrätt; Lekmän; Lekmannadomare; Nämndemannadom; Rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att granska de mest omdiskuterade för- och nackdelarna med nämndemannasystemet och utreda om systemet kan garantera en rättssäker prövning vid brottmålsprocessen i tingsrätten. För att nå syftet är en av mina frågeställningar hur nämnden uppkom och systemet fungerar idag. LÄS MER

 3. 3. Straffrättslig symbollagstiftning - ett straffrättspolitiskt under eller vidunder?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Wilhelm Rönnqvist; [2012]
  Nyckelord :straffrättspolitik; symbollagstiftning; Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Straffrättslig symbollagstiftning är ett svårdefinierat begrepp. En utgångspunkt är emellertid att begreppet har en inneboende negativ laddning. Att sätta etiketten symbollagstiftning på en strafflag innebär också att kritik riktas mot strafflagen. Ett viss mått av försiktighet måste därför iakttas vid symbollagstiftningsanalysen. LÄS MER