Sökning: "allmänvilja"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet allmänvilja.

 1. 1. Relationen mellan stat och individ i narkotikapolitiken – Perspektiv från Locke och Rousseau

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Björn Enroth; Anton Tornkvist; [2013]
  Nyckelord :Stat; individ; allmänvilja; frihet; självbevarelse; Rousseau; Locke; Narkotika; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens huvudsyfte är att spegla relationen mellan stat och individ så som den tar sig uttryck i lagen om konsumtionsförbud av narkotika. Med hjälp av regeringspropositioner och filosofiska teorier av Locke och Rousseau presenteras en analys av politisk-filosofisk karaktär. LÄS MER

 2. 2. Hegels kritik av Rousseaus allmänvilja : Frihetsbegreppets utveckling hos Hegel

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Björn Pettersson; [2007]
  Nyckelord :Filosofi;

  Sammanfattning : This is a study concerning Hegel’s critic of Rousseau’s common will and shows how Hegel’s concept of freedom should be understood from this criticism. This is done first of all through a study of Rousseau’s social contract and Hegel’s Philosophy of Right. LÄS MER