Sökning: "allokeringsproblem"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet allokeringsproblem.

 1. 1. Optimization of Collateral allocation for Securities Lending : An Integer Linear Programming Approach

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori; KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Magnus Orrsveden; Emil Tarukoski; [2019]
  Nyckelord :Collateral Management; Collateral optimization; Operations Research; Linear Programming; Collateral Management; Collateral optimization; Operations Research; Linear Programming;

  Sammanfattning : Collateral management has, during the most recent years, been an increasingly important part of a bank’s operation. The bank is facing an allocation problem of how to post collateral to all its counterparties in order to mitigate the credit risk and the number of transactions that requires collateralization is increasing. LÄS MER

 2. 2. User Plane Selection for Core Networks using Deep Reinforcement Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Andreas Yokobori Sävö; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Allocating service functions to a core network upon users’ various demands isof importance in 5G networks. In this thesis work, we have studied reinforcementlearning models to solve this allocation problem. LÄS MER

 3. 3. Trial Division : Improvements and Implementations

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Felix Hedenström; [2017]
  Nyckelord :Trial Division Prime factorization Parallel sequential algorithm parallel algorithms;

  Sammanfattning : Trial division is possibly the simplest algorithm for factoring numbers.The problem with Trial division is that it is slow and wastes computationaltime on unnecessary tests of division. LÄS MER

 4. 4. Venture capital och lågkonjunkturens påverkan på Venture capital i Sverige

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Andersson; Daniel Ingelström; Patrik Östlund; [2009-01-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Venture capital investerar via fonder i nya, små och medelstora onoterade företag under en tidsbestämd period. Genom ett aktivt ägarengagemang tillför de kompetens, nätverk, ägarstyrning och kreditabilitet. Därigenom skapar de tillväxt inom portföljbolaget samt förutsättningar för en positiv avkastning via exit. LÄS MER