Sökning: "allsvenskan"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade ordet allsvenskan.

 1. 1. Ekologisk dynamik inom svensk elitfotboll : Ett paradigmskifte för taktisk träning

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Marcus Wallin; Gustav Høgmo Utstøl; [2019]
  Nyckelord :tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Syfte Studiens syfte är att undersöka hur svenska elittränare i fotboll tränar taktik med en analytisk utgångspunkt från ekologisk dynamik och den pedagogik/metodik den förespråkar (icke-linjär pedagogik och constraints-led approach). Frågeställningar Arbetar tränarna enligt principerna inom icke-linjär pedagogik (rörelsevariation, representativ övningsdesign och perception-aktion)? Vilka främjande och begränsande faktorer utifrån constraints-led approach tar tränarna hänsyn till samt påverkar medvetet? Har tränarna i svensk elitfotboll kunskap om icke-linjär pedagogik, constraints-led approach och ekologisk dynamik? Metod Studien genomfördes med en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer användes för att ta reda på hur tränarna genomförde taktisk träning och om det var i enlighet med ramverket ekologisk dynamiks nyckelprinciper. LÄS MER

 2. 2. Påverkar grupptryck beslutsfattande? : Belägg från allsvenska domare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Cunha Byström; [2019]
  Nyckelord :Peer pressure; IV; Weather; Football; Allsvenskan;

  Sammanfattning : This paper studies the effects of peer pressure in relation to football audiences’ possible impact on how the referees judge. The data used is new data from the highest Swedish football league, Allsvenskan, for the seasons 2016-2018. The paper treats the problem with the size of the audience not being random by using weather as an instrument. LÄS MER

 3. 3. Prediktioner av allsvenska fotbollsmatcher - Modellering och testande av strategier för satsning av kapital på spelbolagsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statistiska institutionen

  Författare :André Christiansen; [2019]
  Nyckelord :Expected Goals; xG; predictions; logistic regression; football; soccer; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : This paper investigates if there is a quantitative relationship between Expected Goals (xG) and results in football games for the Swedish top-ranked league, Allsvenskan. Multicategory logit models are fitted with different types of explanatory xG-variables to see if these models can give better predictions than the bookmakers, and if there’s a possibility of generating a positive return using different betting strategies. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation av ungdomsverksamheten inom Allsvenskan : En kvalitativ innehållsanalys av Allsvenska klubbars medieplattformar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Språk, kultur och samhälle

  Författare :Jesper Rosén; [2018]
  Nyckelord :Kommunikation; fotbollsklubbar; varumärke; innehållsanalys; medieplattformar;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how football clubs in the Swedish first divisioncommunicate about their youth activities. The goal of the essay was also to contribute with newinsights about sports clubs; how they have adapted to the evolution of social media and whatinformation they prioritise. LÄS MER

 5. 5. Strategi för en vinnande vardag : Svenska elittränares syn på periodisering och planering av taktik inom fotboll

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Erik Stahl; Axel Wittsell; [2018]
  Nyckelord :Fotboll; taktik; periodisering. tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte Syftet med studien är att undersöka hur svenska elittränare resonerar kring periodisering och taktikens roll inom periodiseringen. Frågeställning 1. Hur implementerar svenska elittränare periodisering av taktik? 2. LÄS MER