Sökning: "allsvenskan"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade ordet allsvenskan.

 1. 1. Varför är läktarna så tomma på damernas matcher?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Joakim Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Allsvenskan; Damallsvenskan; Damfotboll; Genusperspektiv; Media; Supporterkultur;

  Sammanfattning : Varför är läktarna så tomma på damernas matcher? är en studie där Damallsvenskan och Allsvenskan undersöks utifrån perspektiv om genus och publikintresse. Idrotten sägs vara skapad av män för män, vilket speglar den svenska mansdominerade fotbollen. LÄS MER

 2. 2. Taktiska skillnader i sprints

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Kim Sidefalk; Tobias Olovsson; [2019-08-14]
  Nyckelord :Aktioner; analys; fotboll; identifiera; matchkrav; sprints;

  Sammanfattning : Hälsopromotion inriktning idrottsvetenskap Kurs: IKG243Nivå: GrundnivåHandledare: Dan Fransson Examinator: Claes AnnerstedtVT: 2019.... LÄS MER

 3. 3. Ekologisk dynamik inom svensk elitfotboll : Ett paradigmskifte för taktisk träning

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Marcus Wallin; Gustav Høgmo Utstøl; [2019]
  Nyckelord :tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Syfte Studiens syfte är att undersöka hur svenska elittränare i fotboll tränar taktik med en analytisk utgångspunkt från ekologisk dynamik och den pedagogik/metodik den förespråkar (icke-linjär pedagogik och constraints-led approach). Frågeställningar Arbetar tränarna enligt principerna inom icke-linjär pedagogik (rörelsevariation, representativ övningsdesign och perception-aktion)? Vilka främjande och begränsande faktorer utifrån constraints-led approach tar tränarna hänsyn till samt påverkar medvetet? Har tränarna i svensk elitfotboll kunskap om icke-linjär pedagogik, constraints-led approach och ekologisk dynamik? Metod Studien genomfördes med en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer användes för att ta reda på hur tränarna genomförde taktisk träning och om det var i enlighet med ramverket ekologisk dynamiks nyckelprinciper. LÄS MER

 4. 4. Påverkar resurser sportsliga resultat? : En kvantitativ studie om hur de Allsvenska fotbollsklubbarnas resurser påverkar det sportsliga resultatet.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Ludvig Johansson; Oscar Dahlberg; [2019]
  Nyckelord :Football; Allsvenskan; sporting success; economic resources; revenue; human resources; personnel costs; table position; Fotboll; Allsvenskan; sportsliga resultat; ekonomiska resurser; intäkter; humanka-pital; personalkostnader; tabellposition;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fotboll är världens största sport och har en global spridning över hela världen. Den utveckling som fotbollen har genomgått under moderntid har resulterat i att resurser har fått en mer betydelsefull roll i fotbollsklubbar. LÄS MER

 5. 5. Påverkar grupptryck beslutsfattande? : Belägg från allsvenska domare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Cunha Byström; [2019]
  Nyckelord :Peer pressure; IV; Weather; Football; Allsvenskan;

  Sammanfattning : This paper studies the effects of peer pressure in relation to football audiences’ possible impact on how the referees judge. The data used is new data from the highest Swedish football league, Allsvenskan, for the seasons 2016-2018. The paper treats the problem with the size of the audience not being random by using weather as an instrument. LÄS MER