Sökning: "allt om historia"

Visar resultat 1 - 5 av 376 uppsatser innehållade orden allt om historia.

 1. 1. Det som syns i tö : en trädgårdshistorisk undersökning av Tosterups slotts trädgårdsmästarbostads trädgård.

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Thomasine Eriksson; [2022]
  Nyckelord :trädgårdsmästarbostad; trädgårdshistoria; Tosterups slott; Tosterup; trädgårdsmästare;

  Sammanfattning : Den här rapporten undersöker trädgårdmästarbostadens trädgård tillhörande Tosterup slott. Tosterup slott ligger i Tomelilla kommun, Skåne. Slottet och slottsparken har en lång och väl dokumenterad historia. Släkten Ehrensvärd har ägt slottet och dess ägor i flera generationer. LÄS MER

 2. 2. Space to Place : Effektivisera markutnyttjande både fysiskt och digitalt inom svensk stadsplanering

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Joanna Szymanska; [2022]
  Nyckelord :Sustainable Development; Urban planing; Multi-use; Multifunctional Space; Planning Support Systems PSS ; Tangible User Interface TUI ; Data visualization; Civic technology; Shared-Use; Cityscope; Hållbar utveckling; stadsplanering; multifunktionalitet; delning av lokaler; data visualisering; digitala verktyg;

  Sammanfattning : Städer runt om i världen expanderar i allt snabbare takt för att möjliggöra morgondagens behov och efterfrågan, vilket sker inom ramen för hållbar utveckling i flera sammanhängande dimensioner. Samtidigt som digitaliseringen och nya postindustriella värdeskapande fortgår, vilket resulterar i en förskjutning av de fysiska resurserna. LÄS MER

 3. 3. Swansong of the diphthong : Runic inscription orthography in 11th century Östergötland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Kate Palmér; [2022]
  Nyckelord :digraph; diphthong; monograph; monophthong; Old Norse; orthography runestones; runic inscriptions; Östergötland; diftong; digraf; fornnordiska; monoftong; monograf; ortografi; runinskrifter; runstenar; Östergötland;

  Sammanfattning : The orthography of Östergötland’s 11th century runic inscriptions varies widely, in part due to the lack of spelling norms at the time. This thesis seeks to identify other causes for the observed variation, based on the frequency and distribution of aspects of inscription orthography. LÄS MER

 4. 4. Från Holocaust till Förintelsen : Etableringsprocessen av begreppet Förintelsen i svenskt språkbruk

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Johan Andrée; [2022]
  Nyckelord :Holocaust; Shoah; The Holocaust; Nazism; Jews; The Jewish genocide; Words; Concept; Construction concept; Genocide; History; Concept history; Transnational concept transfer; Semantics; Onomasiological analysis; Semasiological analysis; Lexical semantics; Holocaust; Shoah; Förintelsen; Nazism; Judar; Det judiska folkmordet; Ord; Begrepp; Konstruktionsbegrepp; Folkmord; Historia; Begreppshistoria; Transnationell begreppsöverföring; Semantik; Onomasiologisk analys; Semasiologisk analys; Lexikal semantik.;

  Sammanfattning : Jag har i min masteruppsats, utifrån ett begreppshistoriskt perspektiv med transnationell tillämpning, analyserat begreppsöverföringen och etableringen från begreppet Holocaust till det svenska ordet förintelsen med dess nya betydelse Förintelsen. Jag har även analyserat när, hur och vilka som befäste begreppet Förintelsen i svenskt språkbruk. LÄS MER

 5. 5. Lärarens attityder till eurocentrism i historieundervisningen : En kvalitativ studie om eurocentrism i högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Juli Martinez Preza; Cristian Cullborn; [2022]
  Nyckelord :Eurocentrism; historiedidaktik; historiemedvetande; historieundervisning; läromedel;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är inramat kring att undersöka lärares attityder till eurocentrism i historieundervisningen. Dessutom behandlar arbetet hur undervisningen kan påverka elevers historiemedvetande i fråga om eurocentrism. LÄS MER