Sökning: "allt om reklam"

Visar resultat 1 - 5 av 154 uppsatser innehållade orden allt om reklam.

 1. 1. I ögat av en firestorm- en netnografisk studie om svenska parakrisers dynamik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Johanna Dovander; Lovisa Bergström; [2019]
  Nyckelord :strategic communication; crisis communication; public relations; paracrisis; firestorm; social media; crisis management; moral cultures; victimhood culture; strategisk kommunikation; kriskommunikation; parakris; sociala medier; krishantering; moralkulturer; offerkultur; Social Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden, we increasingly face headlines where organizations are accused of inappropriate statements, offending ads and unethical actions. These firestorms, which emerge without any warnings, cause major challenges for organizations’ marketing communication. LÄS MER

 2. 2. E-postens påverkan på studenters konsumtion av digitala erbjudanden

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Johanna Iivanainen; [2019]
  Nyckelord :Erbjudanden; Studenter; E-post; E-brev Konsumtion;

  Sammanfattning : En fördel med att vara studerande i Sverige är att man får ta del av reducerat pris på exempelvis kommunaltrafiken, litteratur, kläder och resor. E-post är idag ett av de snabbaste verktyget man kan använda sig av för att nå ut till flera människor samtidigt. LÄS MER

 3. 3. Kommunikationseffekter från reklam om konsumtionslån : Skillnader utifrån generationstillhörighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Elisabeth Brage; Kajsa Ivarsson; [2019]
  Nyckelord :Communication effects; attitude; consumption loans; hierarchy effects; generation affiliation; generation Y; generation X; generation baby boomer; Kommunikationseffekter; attityd; konsumtionslån; hierarkieffekter; generationstillhörighet; generation y; generation x; generation baby boomer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier indikerar på en attitydförändring till konsumtionslån, där konsumtionslån blir en allt mer socialt accepterad lösning. Det vittnas även om att mängden konsumtionslån har ökat de senaste åren. LÄS MER

 4. 4. Tick tack, Tik Tok. Hög tid attlära känna den moderna tidensopinionsbildare : En kvalitativ studie om unga influencers på mobilappen TikTok

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Marknadsföring; Stockholms universitet/Marknadsföring

  Författare :Mikaela Hermansdotter; Jesper Cederlind; [2019]
  Nyckelord :Influencer marketing; social media; opinion leaders; generation Z; motivation; self-branding; micro-celebrity; advertising children; Influencer marketing; social media; opinionsledare; generation Z; motivation; self-branding; micro-celebrity; reklam barn;

  Sammanfattning : Det faktum att unga människor, genom sociala medier, i allt större utsträckning erhåller makt att påverka har kommersialiserats av företag genom marknadsföringsmetoden influencer marketing. Merparten av forskningen kring influencer marketing fokuserar dock på företag eller följare – men vad vet vi egentligen om hur dessa influencers själva betraktar fenomenet och sin roll? Vad är det egentligen som driver influencers under 18 år? Denna studie ämnar besvara dessa frågor och därigenom tillhandahålla viktig insikt kring hur företag bäst förhåller sig till gruppen unga influencers. LÄS MER

 5. 5. Goodwillskydd - Ja, finns det ett sådant? - En kritisk granskning av skyddet och bevarandet av ett varumärkes goodwill.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecka Lundgren; [2019]
  Nyckelord :immaterialrätt; goodwill; varumärkesrätt; marknadsrätt; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Goodwill as a phenomenon may seem generally known, but when one delves deep into the definition of the concept, there are many question marks. - What is goodwill? - How are goodwill protected for brands? - Are there any legal rights that ensure that you own "your" goodwill, and in particular, how far does these rights extend? In the society today, in Sweden and around the EU, there seems to be a hole in the legislation. LÄS MER