Sökning: "allt om vin"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden allt om vin.

 1. 1. ”Låt barnen komma hit till mig…” : En ecklesiologisk studie av prästers och pedagogers inställning till barn i relation till Svenska kyrkans högmässa.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Emilia Holmlund; [2018]
  Nyckelord :Ecklesiologi; Svenska kyrkan; barn; högmässa;

  Sammanfattning : Det är dags för mässa, en helt vanlig söndag i oktober. Klockorna ringer i vanlig ordning, detär procession precis som vanligt, liturgin är densamma som varje mässa, vi får ta emotnattvarden – allt är precis som det brukar vara. Men ändå är det något som är annorlunda. LÄS MER

 2. 2. Hjärtinsufficiens - Inblick i hur behandlingen i Sverige utvecklats sedan renässansen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Malin Floberg; [2018]
  Nyckelord :Hjärtinsufficiens; hjärtsvikt; behandling; renässansen; nutid;

  Sammanfattning : Introduktion: Hjärtinsufficiens, även kallat hjärtsvikt, är ett tillstånd där hjärtats pumpfunktion är nedsatt på grund av bakomliggande hjärtsjukdom. Förr i tiden kallades tillståndet för vattusot och senare hydrops. Vanligtvis är det hypertoni eller hjärtinfarkt med förlust av hjärtmuskelvävnad som kan orsaka hjärtsvikt. LÄS MER

 3. 3. Designens betydelse vid val av boxvin : En studie om konsumenters preferenser av designfaktorer på bag-in-box-vin.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi; Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Sofia Dahlqvist; Marie Hedén; [2015]
  Nyckelord :bag-in-box wine; graphic design; packaging design; bag-in-box-vin; förpackningsdesign; grafisk design;

  Sammanfattning : På den svenska marknaden står bag-in-box-vin för över 50 procent av allt vinsom säljs och Sverige är det land där bag-in-boxen fått starkast fäste i världen(Fremin, 2012). Det gör att bag-in-box-förpackningen är en stor ochbetydelsefull produkt för vintillverkare och att ha kunskap om säljande designär viktigt för grafiska formgivare samt övriga involverade företag. LÄS MER

 4. 4. Vinlistor, vem bestämmer vad? : Hur restaurangägare/vinansvariga utformar vinlistor

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

  Författare :Anton Eiserman; [2015]
  Nyckelord :Kunden; Restaurangägare; Val; Vin; Vinlistor;

  Sammanfattning : Människor i Sverige blir allt mer intresserad av mat och dryck vilket man kan se i antalet tv-program och i den ökade investeringen i alkoholreklamen. Detta och eget intresse i ämnet lade startskottet för intresset att undersöka hur vinlistor utformas för att få en ökad förståelse för hur vin hamnar på vinlistan. LÄS MER

 5. 5. Vin i var mans portfölj? : En studie om vinets möjlighet till riskreduktion

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS); Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Jenni Fornander; Emelie Telkert; [2013]
  Nyckelord :Portföljval Vin Investeringsvin Korrelation Råvaror;

  Sammanfattning : Titel: Vin i var mans portfölj? En studie om vinets möjlighet till riskreduktion Bakgrund: En portföljs totala risk kan härledas från både individuella tillgångars ackumulerade standardavvikelser och korrelationerna dem emellan. Genom att inkludera tillgångar med låg eller ingen samvarians kan portföljens risk sänkas utöver vad en diversifiering mellan ett stort antal tillgångar åstadkommer. LÄS MER