Sökning: "almp"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet almp.

 1. 1. Beyond the turning point of activation : Describing the characteristics and changes of Active Labour Market Policy in Sweden between 1991-2017.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sam Assadi; [2018]
  Nyckelord :The Activation Turn; ALMP; describing characteristics and change; legitimation; institutional legitimacy; comparison; content analysis; state documents; coding scheme; resilience and stability.;

  Sammanfattning : This paper tries to contribute to the collective knowledge on Bonoli’s (2010) concept “The Activation Turn “, both as a phenomenon and a turning point for ALMP in Sweden. It is argued that the Activation Turn has been legitimized in four phases in Sweden (Identification, First organisation, Second organisation and Stabilisation phase, between years of 1991-2017). LÄS MER

 2. 2. Välfärdsregimer, solidaritet och nyliberalism - En flernivåregressionsanalys av relationen mellan välfärdsregim och solidaritetsgrad

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Martin Cornell; [2018]
  Nyckelord :Welfare regimes; solidarity; multilevel modeling; neoliberalism; workfare; ALMP PLMP; Social Sciences;

  Sammanfattning : The study examines the relation between welfare regimes and notions of solidarity in 2008 and 2016, using quantitative methods. Previous research identifies a strong correlation between type of welfare regime and notions of solidarity. LÄS MER

 3. 3. Class Struggle or Capitalist interests? : The Driving Forces of Active Labor Market Policy and the Expansion of the Welfare State

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Måns Hellström; [2016]
  Nyckelord :political science; political economy; welfare state; active labor market policy; power resource theory; varieties of capitalism; regression analysis;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to examine the causes of welfare state expansion, specifically the causes of welfare state expenditure of active labor market policy (ALMP). ALMP aims at reducing unemployment and increasing participation in the labor market. LÄS MER

 4. 4. Krav och möjligheter : Arbetsmarknadspolitik och arbetsvilja i ett komparativt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johan Westerman; [2013]
  Nyckelord :Unemployment insurance; ALMP; employment commitment;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks samspelet mellan ersättningsnivå i arbetslöshetsförsäkringen och investeringar i aktiv arbetsmarknadspolitik och hur detta är kopplat till arbetsvilja i ett urval om 21 länder. Metoden som används är en beskrivning av arbetsmarknadspolitik i olika länder samt analys baserad på flernivåregression. LÄS MER