Sökning: "aln"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet aln.

 1. 1. Jacka - Juni - 2020

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :John Claesson; [2020]
  Nyckelord :Textile; clothing; design; craft; Textile craft; material; sloyd; Stockholm; Sweden; Textil; kläder; design; hantverk; textilt hantverk; bruksföremål; mått; måttenhet; mätbarhet; aln; alnmåttet; växtfärgning; material; materiel; slöjd; Stockholm; Sverige;

  Sammanfattning : I ett projekt under våren 2020 utformades en metod för att skapa klädesplagg, och en jacka producerades. Jacka - Juni - 2020 ställer sig frågande till modernitetens värderande och standardiserande efter siffror. LÄS MER

 2. 2. Materialitet och arkiv : Att förstå informationens materialitet i svenska domstolsarkiv

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Erik Pålsson; [2020]
  Nyckelord :Materiality; Information; Archival science; Information science; Judicial system; Actor-Network Theory; Dis- course Theory; Discourse analysis; Digitization; ALN; Materialism; Information; Arkivvetenskap; Informationsvetenskap; Domstolsväsendet; Actor-Network Theory; Diskursteori; Diskursanalys; Digitalisering; ABM;

  Sammanfattning : This study is about information and materiality, more specifically how the different material manifestations of information affects the archivists in the Swedish Court archives. The primary focus is on how materiality affects archivists work with physical and digital information and how materiality affects the archivists themselves. LÄS MER

 3. 3. Quantum Chemical Feasibility Study of Methylamines as Nitrogen Precursors in Chemical Vapor Deposition

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kemi

  Författare :Karl Rönnby; [2015]
  Nyckelord :Quantum Chemistry; Computational Chemistry; Density Functional Theory DFT ; B3LYP; Gaussian 4 G4 ; Chemical Vapor Deposition CVD ; Gallium Nitride GaN ; Aluminum Nitride AlN ; Ammonia NH3 ; Methylamine NH2CH3 ; Dimethylamine NH CH3 2 ; Trimethylamine NH CH3 3 ; Trimethylaluminum TMA ; Trimethylgallium TMG ; Decomposition; Adsorption;

  Sammanfattning : The possibility of using methylamines instead of ammonia as a nitrogen precursor for the CVD of nitrides is studied using quantum chemical computations of reaction energies: reaction electronic energy (Δ𝑟𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐) reaction enthalpy (Δ𝑟𝐻) and reaction free energy (Δ𝑟𝐺). The reaction energies were calculated for three types of reactions: Uni- and bimolecular decomposition to more reactive nitrogen species, adduct forming with trimethylgallium (TMG) and trimethylaluminum (TMA) followed by a release of methane or ethane and surface adsorption to gallium nitride for both the unreacted ammonia or methylamines or the decomposition products. LÄS MER

 4. 4. Thermal Stability of cubic and nanocrystalline arcevaporated TiCrAlN coatings

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Nanostrukturerade materialTekniska högskolan

  Författare :Hassan Saleem; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : (TixCryAlz)N coatings were deposited on WC-Co substrate using cathodic arc evaporation technique to investigate phase transformation, thermal stability, and high temperature mechanical properties. Two compositions Ti0.34Cr0.33Al0. LÄS MER

 5. 5. Relations between the performance of a coated cutting tool and the composition and properties of the wear resistant coating : A study including first principles modeling, mechanical properties and technological testing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/MaterialteoriUppsala universitet/Institutionen för kemi - Ångström

  Författare :Maria Bryngelsson; [2013]
  Nyckelord :Thin film; coating; wear; density functional theory; first principles; ab initio; turning;

  Sammanfattning : This thesis work was performed at AB Sandvik Coromant and aimed to enhance the knowledge about the relationships between the performance of TiN and TiAlN-coated cutting tools in metal turning and their mechanical and chemical properties.Measurements of coating material properties and turning wear tests in annealed tool steel Sverker 21, stainless steel 316L, grey cast iron V314 and nodular cast iron SS0727 were performed. LÄS MER