Sökning: "alnmåttet"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet alnmåttet.

  1. 1. Jacka - Juni - 2020

    Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

    Författare :John Claesson; [2020]
    Nyckelord :Textile; clothing; design; craft; Textile craft; material; sloyd; Stockholm; Sweden; Textil; kläder; design; hantverk; textilt hantverk; bruksföremål; mått; måttenhet; mätbarhet; aln; alnmåttet; växtfärgning; material; materiel; slöjd; Stockholm; Sverige;

    Sammanfattning : I ett projekt under våren 2020 utformades en metod för att skapa klädesplagg, och en jacka producerades. Jacka - Juni - 2020 ställer sig frågande till modernitetens värderande och standardiserande efter siffror. LÄS MER