Sökning: "alt-right"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet alt-right.

 1. 1. "Expropriation without compensation" : En kritisk diskursanalys av representationer i den folkfinansierade internetdokumentären Farmlands

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Carl-Magnus Lilljedahl; Oscar Borg; [2019]
  Nyckelord :Documentary; crowdfunding; Farmlands; Lauren Southern; truth; alt-right; South Africa; Dokumentärfilm; folkfinansiering; Farmlands; Lauren Southern; sanning; alt-höger; Sydafrika;

  Sammanfattning : Den här studien analyserar Lauren Southerns dokumentärfilm Farmlands, som skildrar konflikten mellan vita och mörkhyade om äganderätten till mark i Sydafrika. Vi analyserar Farmlands utifrån dess språkliga och visuella representationer av den vita respektive mörkhyade befolkningen. LÄS MER

 2. 2. The ethics of reporting on radical nationalist groups in Sweden

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sofie Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Radical nationalism; journalism; extreme-right movements; ethics;

  Sammanfattning : Radical nationalist groups are growing in Sweden as well as in the rest of the world due to contemporary political, cultural and social rationale, where the internet is used as a catalyzer and tool to organize and spread their ideologies. Simultaneously, the structures and the system that hold journalism seem to be altering at a similar speed. LÄS MER

 3. 3. Högerpopulism i sociala medier : En komparativ innehållsanalys och en social nätverksanalys

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Johan Ericsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att åskådliggöra hur Alternativ för Sverige (AfS) och Sverigedemokraterna (SD) kommunicerar i sociala medier och att bidra med kunskap kring hur respektive parti positionerar sig i relation till högerpopulistiska aktörer och ”alt-right” i de digitala politiska landskap som växt fram under de senaste åren. I uppsatsen undersöks detta genom en innehållsanalys av partiernas kommunikation på Facebook, samt genom en undersökning av vilka relationer AfS och SD har till andra aktörer i sociala medier med hjälp av en social nätverksanalys. LÄS MER

 4. 4. The portrayal of Sweden in American alt-right media, as exemplified by Breitbart News

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Viktor Andersson; [2018]
  Nyckelord :alt-right; Breitbart News; Sweden; argument analysis; immigration; United States; Europastudier; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : The alt-right is a fairly recent addition to the pantheon of political ideologies. Its rise to prominence is seen by many as the driving force behind Donald Trump’s presidency. The youth of the ideology has also created a natural relationship between it and the fields of new media and cyberculture. LÄS MER

 5. 5. Antisemitism i Sverige : Hur kommer antisemitismen till uttryck inom alternativhögern i nutida Sverige?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Axel Wallin; [2018]
  Nyckelord :Antisemitism alt-right Nordiska motståndsrörelsen anti-Zionism conspiracy theories;

  Sammanfattning : Antisemitism is a word connected with the rise of the Third Reich during the 30s and 40s in Europe. But it is still very relevant today with alt-right movements growing and becoming stronger. This essay aims to show how the growing alt-right movements in Sweden expresses their antisemitic ideologies. LÄS MER