Sökning: "altarskåp"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet altarskåp.

 1. 1. Det omättliga ögat

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Bo Ljung; [2020]
  Nyckelord :Larseric Vänerlöf; Den dagen och den sorgen; offentlig konst; tunnelbanekonst; politisk konst; receptionsteori; semiotik; Wolfgang Kemp; Roland Barthes; Peter Gillgren; Bengt Olvång; Våga se; Christer Strömholm; Susan Sontag; On Photography; Hubert Damish; The Origin of Perspective; Kristina Fridh; Japanska rum – om tomhet och föränderlighet i traditionell och nutida japansk arkitektur; fotomontage; dada; genius loci; Fritz Lang; Metropolis; Apocalypse Now; Joseph Conrad; Mörkrets hjärta; Chatarina Dyrssen; filmisk arkitektur; Le Corbusier; Bayeuxtapeten; altarskåp; Hieronymus Bosch; The Garden of earthly Delights; Ebba Grön; Karlaplan; konstvetenskap; Johan Eriksson; Bo Ljung;

  Sammanfattning : This is a master thesis dealing with reception-theoretical aspects of the 96 meter long photomontage by Larseric Vänerlöf, called That day and that grief, situated in Karlaplan metro-station in Stockholm. The text is an extension of the master thesis entitled The Cinematic eye, which I wrote in 2017-2018. LÄS MER

 2. 2. Corpus & Nisch : En ikonologisk studie av altarskåp i Strängnäs Stift

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Frida Leiding; [2019]
  Nyckelord :Corpus; altarskåp; Jesus; senmedeltid;

  Sammanfattning : Denna uppsats redogör för en ikonologisk bildanalys av fyra altarskåp i Strängnäs Stift. De utvalda altarskåpen för studien är Strängnäs domkyrkas altarskåp, Härad kyrkas högaltarskåp, Ytterselö kyrkas altarskåp och till sist Aspö kyrkas altarskåp. LÄS MER

 3. 3. Det filmiska ögat : En undersökning av konstbetraktandets natur i tunnelbanan genom fotomontaget ”Den dagen, den sorgen” på Karlaplans station

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Bo Ljung; [2018]
  Nyckelord :bildkonst; tunnelbanekonst; politisk konst; receptionsteori; semiotik; Wolfgang Kemp; Roland Barthes; Peter Gillgren; fotomontage; dada; John Heartfield; genius loci; Metropolis; Fritz Lang; Apocalypse Now; Mörkrets hjärta; Joseph Conrad; filmisk arkitektur; Le Corbusier; Bayeuxtapeten; altarskåp; Hieronymus Bosch; Ebba Grön; punk; Karlaplan; konstvetenskap; visuell retorik; Johan Eriksson.; Larseric Vänerlöf;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker konstbetraktandets natur i tunnelbanan genom en närstudie av fotomontaget ”Den dagen, den sorgen på Karlaplans tunnelbanestation i Stockholm.  Uppsatsens huvudsakliga frågeställning är: Hur spelar ”Den dagen den sorgen” upp sin mening och hur tas denna emot av betraktaren i tunnelbanekontexten vid Karlaplan?   Två underfrågor kompletterar frågeställningen: 1. LÄS MER

 4. 4. Färg och gestik i Sankta Anna-altarskåpet från Skånela kyrka i Uppsala Domkyrka

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Leo Bergman; [2014]
  Nyckelord :Saint Anne; Skånela church; flemish altarpiece; netherlandish altarpiece; Uppsala Cathedral; Mary’s mother; semiotics; low iconography; high iconography; Jan van Coninxlo; Jan Borman; color analysis; late middle ages; Anna Selbdritt; rhetoric; Lena Liepe; Mia Åkestam; Sankta Anna; Skånela kyrka; flandriska altarskåp; nederländsk altartavla; Uppsala Domkyrka; Marias mor; bildsemiotik; lågikonografi; högikonografi; Jan van Coninxlo; Jan Borman; färganalys; senmedeltiden; Anna-själv-tredje; retorik; Lena Liepe; Mia Åkestam;

  Sammanfattning : Syfte med uppsatsen har varit att undersöka färgens och gestikens påverkan på altarskåpets iscensättning av berättelserna och därmed även budskapet. Uppsatsen har ett bildsemiotiskt perspektiv som en utgångspunkt. LÄS MER

 5. 5. Den moderna kyrkokonsten : En undersökning om konstnärlig frihet nu och då

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Thorell Stårsta; [2013]
  Nyckelord :Kyrkokonst; Uppsala stift; Altartavla; Altarskåp;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att belysa och diskutera den utveckling som skett inom kyrkokonsten, och då främst altartavlor. Undersökningen grundar sig i två kyrkor i Uppsala stift, Gamla Uppsala kyrka och S:ta Maria kyrka.   Urvalet är begränsat till att beröra konst från 1200-talet fram till modern tid. LÄS MER