Sökning: "altered states of consciousness"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden altered states of consciousness.

 1. 1. Yoga är fantastiskt! Upplevelser, motstånd och motivation : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelse av yoga

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Therese Larsson-Berg; [2021]
  Nyckelord :yoga; women; altered states of consciousness; self-esteem; motivation; yoga; kvinnor; förändrade medvetandetillstånd; självkänsla; motivation;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate womens experience of yoga. The study applied a qualitative approach with thematical analysis. Six women in varying ages was interviewed and during the beginning of this study they participated in a yoga course. LÄS MER

 2. 2. The Psychedelic Altered State of Consciousness : An Assessment of the Current Status of Psychedelic Research

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Emma Christersson; [2019]
  Nyckelord :Psychedelics; lsd; psilocybin; integrated information theory; entropic brain; entropy; altered states of consciousness;

  Sammanfattning : Classic psychedelic substances, such as lysergic acid diethylamide and the active compound in magic mushrooms, psilocybin, are being studied again in a renaissance of psychedelic research. Psychedelic substances have profound effects on perception, emotion, and cognition, as well as the capacity to induce mystical-type experiences and ego-dissolution. LÄS MER

 3. 3. "The spirit of ayahuasca" : de kognitiva grunderna i erfarenheten av substansen ayahuasca: en fältstudie genomförd i Pisac, Peru

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

  Författare :Johan Wallner; [2010]
  Nyckelord :fieldwork; Peru; ayahuasca; Pisac; altered states of consciousness; science of the mind; cognition; cognitive psychology; phenomenology; perception; vision; meaning; mysticism; drugs; druginduced experiences; religionsantropologi; fältarbete; Peru; ayahuasca; Pisac; förändrade medvetandetillstånd; medvetandeforskning; kognition; kognitiv psykologi; fenomenologi; perception; vision; meningsskapande; mystik; droger; droginducerade upplevelser;

  Sammanfattning : This essay aims at understanding the experience of the use of ayahuasca, and similarities and differences between interview protocols and socio-cultural identities. The work is based on field studies conducted in the Peruvian Andes, in the village of Pisac September to November 2009. LÄS MER

 4. 4. Visioner på hällar : teorin om förändrat medvetandetillstånd på sydskandinaviska hällristningar under bronsåldern

  Magister-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Cecilia Karlsson; [2007]
  Nyckelord :Southern Scandinavian Bronze Age; trance; rock art; the lakota people; the san-people; Arkeologi; Hällristningar;

  Sammanfattning : In this paper I discuss the theory of altered states of consciousness. Some of the rock art of the san-people in southern Africa and the lakota people in South Dakota, USA have been inspired by experiences during trance. LÄS MER