Sökning: "alternativ musik"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden alternativ musik.

 1. 1. Musik- ett klingade omvårdnadsalternativ för att lindra akut smärta och ångest : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Marie Alexis; Afsaneh Ghatan Bauer; [2020]
  Nyckelord :Anxiety; Music; Nursing; Pain; Musik; Omvårdnad; Smärta; Ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund En av vårdens stora utmaningar är den smärta och ångest i anslutning till invasiva ingrepp och omvårdnadsåtgärder som många personer upplever och det lidande som det därmed innebär för dem. För den enskilda personen är det värdefullt att finna den egna styrkan i samband med smärt- och ångestproblematik i vården. LÄS MER

 2. 2. Förskoledidaktik : Att undervisa med inriktning mot barns prosociala utveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sofi Engström; Sara Hasselsjö; [2020]
  Nyckelord :prosocial; utveckling; empati; didaktik; aktiviteter; förskola;

  Sammanfattning : Skolverket (2019) belyser hur utvecklingen av barnens sociala förmågor sedan förskolans läroplan infördes, hamnat i bakgrunden då ämneskunskaperna fått ta större plats. En risk Löfgren (2015, s. 23) ser med detta är att Sveriges medborgare utbildas till att bli mer egocentrerade. I Läroplan för förskolan (Lpfö 2018, s. LÄS MER

 3. 3. Vilken betydelse har remasters för generation Y- och Z:s musikkonsumtion?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Måns Lundgren; [2020]
  Nyckelord :music production; culture industry; musikproduktion; remaster; kulturindustrin; vinyl; spotify;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka remasters plats i den digitala eran ur ett generation-Y och -Z:s lyssnare- och konsument-perspektiv, detta för att undersöka ovana lyssnares kunskap i ämnet, deras lyssningsupplevelse av fenomenet och prioriteringar i musikkonsumtion. Genomförandet består av kvantitativ studiedesign, datainsamling med strukturerad intervju samt lyssningstest. LÄS MER

 4. 4. Polyphonic Music Instrument Detection on Weakly Labelled Data using Sequence Learning Models

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Dhananjay Mukhedkar; [2020]
  Nyckelord :Polyphonic music instrument detection; temporal CNN TCN ; LSTM. weakly labelled data; partial labels;

  Sammanfattning : Polyphonic or multiple music instrument detection is a difficult problem compared to detecting single or solo instruments in an audio recording. As music is time series data it be can modelled using sequence learning methods within deep learning. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av musik och massage för äldre med demenssjukdom – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Emma Biresev; Mikaela Jirborg; [2020]
  Nyckelord :agitation; anxiety; dementia; literature review; massage; music; agitation; demens; litteraturöversikt; massage; musik; oro;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lever idag omkring 130 000 till 150 000 människor med en demenssjukdom och 20 000 till 25 000 insjuknar årligen. Beteendemässiga- och/eller psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) inkluderar bland annat depression, oro/ångest, agitation, aggression samt sömnsvårigheter. LÄS MER