Sökning: "alternativ nutrition"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden alternativ nutrition.

 1. 1. Effekten av kanel på primär dysmenorré hos kvinnor – en systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Erik Dunåker; Åsa Grundström; [2020-06-22]
  Nyckelord :kanel; dysmenorré; smärta; menstruation; cinnamon; dysmenorrhea; pain; menstruation;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel:Effekten av kanel på primär dysmenorré hos kvinnor - En systematisk översiktsartikelFörfattare:Erik Dunåker och Åsa GrundströmHandledare:Anna WinkvistExaminator:Jenny Van OdjikLinje:DietistprogrammetTyp av arbete:Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum:2020-04-21Bakgrund: Dysmenorré är ett globalt problem bland unga kvinnor och är för denna grupp den främsta orsaken till frånvaro från skola och jobb. Internationella tvärsnittsstudier indikerar att omkring 30-60% av kvinnor i åldern 15-49 år lider av primär dysmenorré, dvs mensvärk utan en bakomliggande sjukdom. LÄS MER

 2. 2. Side Streams Throughout the Food Supply Chain in Västra Götaland - A Study of Reported Data, Interviews with Food Producers and a Simplified LCA Case Study

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Emma Kihlberg; [2020]
  Nyckelord :Food waste; Food loss; Side streams; Food supply chain; Västra Götaland; Food producers; LCA; Life cycle assessment; Sidoströmmar; Livsmedelskedjan; Livsmedelsproduktion; Livscykelanalys; Matsvinn; Matavfall; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vikten av resurseffektivitet i livsmedelskedjan är tydlig, eftersom denna sektor är en av de största bidragarna till negativ klimatpåverkan globalt. Målet med den här uppsatsen var att utforska sidoströmmar av mat inom livsmedelskedjan i Västra Götaland, för att kartlägga hur mycket som redan är täckt i statistiken och vilka luckor i datamaterialet som finns för framtida forskning att täcka. LÄS MER

 3. 3. Deep Eutectic Solvents and Their Possible Application in Transdermal Drug Delivery

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Sarah Lindblom; [2020]
  Nyckelord :Deep Eutectic Solvents; Pharmaceuticals; Transdermal drug delivery; Choline Chloride; Rheology; Formulation; BSA; Franz cell diffusion; Pharmaceutical technology; Läkemedelsteknologi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Deep eutectic solvents, DES, is a type of solvent made by mixing a quaternary ammonium salt with a hydrogen bond donor at the eutectic point of the system. Most common quaternary ammonium salt is Choline Chloride, ChCl. A specific DES, Choline:CAGE has shown promise in delivering insulin through the skin of mice. LÄS MER

 4. 4. Gains N Greens

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Jakob Frank; Tom Hjälmefjord; [2020]
  Nyckelord :aquaponics; sustainability; food production; environment; akvaponik; hållbarhet; matproduktion; miljö;

  Sammanfattning : At present, it is focused either on aquaculture or agriculture. Those who focus on aquaculture or Recirculating Aquaponics System (RAS) receive a by-product of ammonia, which is then cleaned and the water either goes back to the fish or it is not cleaned at all and as they do in the salmon farms for example they let it sink to the bottom which creates eutrophication and major problems among the marine. LÄS MER

 5. 5. Characterization of the ethylene-vinyl acetate copolymer and the influencing parameters of the weld in intravaginal rings

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Ludwig Kaindl; [2020]
  Nyckelord :Ethylene-vinyl acetate; Intravaginal rings; DSC; Thermal properties EVA; Welding; Pharmaceutical Technology; Läkemedelsteknologi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to characterize the mechanical and thermal properties of three different ethylene vinyl acetate (EVA) polymers with varying vinyl acetate (VAc) content and to investigate the influential parameters when welding the polymer into intravaginal rings. A second purpose in this study was to compare two different produced EVA polymers with the same VAc content to find thermal and structural differences. LÄS MER