Sökning: "alternativ och kompletterande kommunikation AKK"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden alternativ och kompletterande kommunikation AKK.

 1. 1. Implementering av AKK för barn och ungdomar som har flerfunktionsnedsättning - en studie av habiliteringslogopeders erfarenhet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Cecilia Lybing; Louise Törngren; [2021-02-12]
  Nyckelord :flerfunktionsnedsättning; alternativ och kompletterande kommunikation AKK ; logoped; barn- och ungdomshabilitering; tematisk analys; profound intellectual and multiple disabilities; augmentative alternative communication AAC ; speech and language pathologist SLP ; child and youth habilitation; thematic analysis;

  Sammanfattning : This study aimed to investigate speech and language pathologist’s (SLPs) experiences when implementing augmentative and alternative communication (AAC) with children and adolescents with profound intellectual and multiple disabilities. Five SLPs participated in individual, semi-structured interviews. LÄS MER

 2. 2. Att använda och anpassa ett kommunikationsstödjande observationsverktyg i grundsärskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Natalie Hedvall; Holmblad Karin; [2021-02-08]
  Nyckelord :grundsärskola; ämnesområden träningsskola; icke-verbal kommunikation; alternativ och kompletterande kommunikation AKK ; observationsverktyg; kollegialt lärande;

  Sammanfattning : The study aimed to investigate how a research-based communication-supporting observation tool could be used and adapted for compulsory school for children with severe learning disabilities, focusing on interaction and communication between staff and students with mainly non-verbal communication. The research questions were intended to answer how the tool could be adapted and why, and how the participants experienced the collegial learning meetings and their communication with the students before and after them. LÄS MER

 3. 3. Barn och föräldrars uppfattning om bildstöd inom barnsjukvård

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Lisa Lindbladh; Caroline Schönberg; [2021-02-03]
  Nyckelord :bildstöd; barnsjukvård; Alternativ och Kompletterande Kommunikation AKK ; autism; tematisk analys; pictorial support; pediatric care; Augmentative and Alternative Communication AAC ; autism; thematic analysis;

  Sammanfattning : This study aimed to investigate children’s and parents’ perceptions of pictorial support in connection to hospital visits. Semi-structured interviews were conducted with four children, aged 6–11 years, and six parents from a total of four families. Two of the children had autism. Data was transcribed and analyzed thematically. LÄS MER

 4. 4. Verktyg för barns språkutveckling : En kvalitativ studie om fysiska verktyg och psykiska redskap som främjar barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lubna Mizhir; Asma Najjar; [2021]
  Nyckelord :Språkutveckling; förskollärare; högläsning; verktyg; AKK;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte var att undersöka hur förskollärare arbetar med hjälp av fysiska och psykologiska verktyg för att främja barns språkutveckling. Det sociokulturella perspektivet och tidigare forskning var undersökningens utgångspunkt. LÄS MER

 5. 5. AKK vid flerspråkighet : en kvalitativ studie om förskollärares användande av AKK i arbetet med flerspråkiga barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emelie Klaesson; Lisa Nygren; [2021]
  Nyckelord :akk; flerspråkig; kommunikation; förskollärare; förskola; språk;

  Sammanfattning : Migration och flerspråkighet är omtalade ämnen i dagens samhälle. I denna studie definieras flerspråkig när individen kan tala mer än ett språk och om individen själv tolkar sig som flerspråkig. LÄS MER