Sökning: "alternativa arkitekturer"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden alternativa arkitekturer.

 1. 1. Alternative Architectures of Quantum Dot Solar Cells

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad fysikalisk kemi

  Författare :Astrid Bergman; [2021]
  Nyckelord :Quantum dots; Solar cells; PbS; Alternative architectures; electron transporting layer; Kvantprickar; solceller; PbS; alternativa arkitekturer; elektrontransportlager;

  Sammanfattning : Kvantprickar är intressanta för tillverkning av solceller på grund av möjligheten att justera bandgapet beroende på kvantpricksstorleken. I detta examensarbete har alternativa arkitekturer av PbS kvantprickssolceller testats samt att påverkan av olika lager har utvärderats. LÄS MER

 2. 2. Produktmatchning EfficientNet vs. ResNet : En jämförelse

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emil Malmgren; Elin Järdemar; [2021]
  Nyckelord :EfficientNet; ResNet; CNN; Convolutional Neural Network; image classification; product matching; price matching; object recognition.; EfficientNet; ResNet; CNN; Convolutional Neural Network; bildklassificering; produktmatchning; prismatchning; objektigenkänning.;

  Sammanfattning : E-handeln ökar stadigt och mellan åren 2010 och 2014 var det en ökning på antalet konsumenter som handlar online från 28,9% till 34,2%. Otillräcklig information kring en produkts pris tvingar köpare att leta bland flera olika återförsäljare efter det bästa priset. LÄS MER

 3. 3. Sentiment Analysis of Nordic Languages

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Fredrik Mårtensson; Jesper Holmblad; [2019]
  Nyckelord :Neural networks; LSTM; GRU; Keras; Sentiment analysis; Nordic languages;

  Sammanfattning : This thesis explores the possibility of applying sentiment analysis to extract tonality of user reviews on the Nordic languages. Data processing is performed in the form of preprocessing through tokenization and padding. A model is built in a framework called Keras. LÄS MER

 4. 4. Predict Next Location of Users using Deep Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Xing Guan; [2019]
  Nyckelord :Back-Propagation Algorithm; Neural Network; GRU; Recurrent;

  Sammanfattning : Predicting the next location of a user has been interesting for both academia and industry. Applications like location-based advertising, traffic planning, intelligent resource allocation as well as in recommendation services are some of the problems that many are interested in solving. LÄS MER

 5. 5. Make yourself at home : A comparative study of VoLTE Roaming architectures

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Ioannis Kaltsas; [2017]
  Nyckelord :Local breakout; RAVEL; S8HR; VoLTE roaming; Local breakout; RAVEL; S8HR; VoLTE roaming;

  Sammanfattning : While the data traffic has increased through the years, the average revenue per user (ARPU) remains flat. Thus, mobile network operators need to find a solution for how to support the growing amounts of traffic at fixed revenue per user. LÄS MER