Sökning: "alternativa investeringsfonder"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden alternativa investeringsfonder.

 1. 1. Framtidens bolånemarknad - En analys av finansieringsmodellerna hos bolånemarknadens nya aktörer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Klingberg; [2020]
  Nyckelord :civilrätt; bolånemarknaden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den traditionella svenska bolånemarknaden är på väg att kompletteras med nya bolånestrukturer. Sedan slutet av 2016 har nya aktörer, s.k. bostadskreditinstitut, börjat konkurrera med storbankerna om bolånekunder. LÄS MER

 2. 2. Marknadsföring av alternativa investeringsfonder till icke-professionella investerare : En analys av regleringens ändamålsenlighet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Helena Liljenberg; [2019]
  Nyckelord :Alternativa investeringsfonder; AIF-Fonder; ETF-fonder; specialfonder; riskkapitalfonder; marknadsföring; icke-professionella investerare; AIFMD; LAIF; ändamål; ändamålsenlighet; de lege ferenda;

  Sammanfattning : I kölvattnet av finanskrisen 2008 har regleringen på det finansiella området ökat markant. En del av den finansiella marknaden som varit nästintill oreglerad innan 2008 års finanskris är verksamheten för förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare). LÄS MER

 3. 3. EuVECA - Eureka? - A study on Private Equity fundraising via new EU regulation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Christian Sölvell; [2016]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : During 2013 a new EU regulation on European Venture Capital Funds was carried out to simplify matters for AIFMs when marketing funds throughout the EU. Such AIFMs earlier had to comply with the full legislation of the AIFMD, which is an expensive process. LÄS MER

 4. 4. Alternativa investeringsfonder och organs skadeståndsansvar : en regleringsteknisk röra?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Tsikhanava; [2016]
  Nyckelord :Associationsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Alternativa investeringsfonder : aspekter på marknadsföring och investerarkategorier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ludvig Wettergren; [2016]
  Nyckelord :Associationsrätt; bolagsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER