Sökning: "alternativa verktyg"

Visar resultat 1 - 5 av 267 uppsatser innehållade orden alternativa verktyg.

 1. 1. Patienters upplevelser av mindfulness-baserad kognitiv terapi vid depression inom primärvården : En allmän litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Fatima Ibrahim; Melak Kadhim; [2023]
  Nyckelord :Depression; mindfulness-baserad kognitiv terapi; patientupplevelse; primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund:  En av de vanligaste orsakerna till att patienter söker sjukvård är depression. Medicinisk behandling har varit en av de mest använda metoderna för att behandla depression. Det har blivit allt vanligare att undersöka alternativa metoder som ett komplement. LÄS MER

 2. 2. Improving Visibility Forecasts in Denmark Using Machine Learning Post-processing

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :August Thomasson; [2023]
  Nyckelord :visibility forecast; fog; machine learning; numerical weather predicition; XGBoost; Random Forest; siktprognos; dimma; maskininlärning; numerisk vädermodell; XGBoost; Random Forest;

  Sammanfattning : Accurate fog prediction is an important task facing forecast centers since low visibility can affect anthropogenic systems, such as aviation. Therefore, this study investigates the use of Machine Learning classification algorithms for post-processing the output of the Danish Meteorological Institute’s operational Numerical Weather Prediction (NWP) model to improve visibility prediction. LÄS MER

 3. 3. Virtual Reality och AugmentedReality som verktyg inomkompetensutveckling för företag : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Kajsa Berggren; Isabelle von Schreeb; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka det värde som kommer med användandet av den virtuella verkligheten, VR, och den förstärka verkligheten, AR, i samband med kompetensutveckling hos tillverkande företag. Med hjälp av teoretiska studier, kvalitativa intervjuer och faktiskt användande har det tillförda värdet kunnat uppskattas kvalitativt. LÄS MER

 4. 4. Avtalsingående genom smarta kontrakt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Gustaf Strauss; [2023]
  Nyckelord :Smarta kontrakt; Smart contracts; Blockchain; Avtalsrätt; Avtalsingående smarta kontrakt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Blockkedje-teknologin har skapat ett nytt verktyg för avtalsingående, så kallade smarta kontrakt. Smarta kontrakt möjliggör decentraliserade, digitala och autonoma avtal som exekveras av sig själva när ett antal parametrar är uppfyllda. En grundläggande fråga är om avtal enligt svensk rätt kan ingås på detta sätt. LÄS MER

 5. 5. Litteracitet i förskolan : En undersökning om förskollärarens resonemang och arbetssätt om litteracitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Lisa Andersson; Oscar Wahlberg; [2023]
  Nyckelord :Children s learning and development; preschool teacher; literacy; sociocultural theory.; Barns lärande och utveckling; förskollärare; litteracitet; sociokulturell teori.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka förskollärarnas resonemang om litteracitet samt utforska hur de använder sig av litteracitet i sin undervisning för att främja barns utveckling och lärande. Den teoretiska ramen för studien är det sociokulturella perspektivet där fokus ligger kring begreppen kulturella redskap, språk som redskap och den proximala utvecklingszonen. LÄS MER