Sökning: "alternative media content"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden alternative media content.

 1. 1. White Rabbit. The logic and proportion of conspiracy theory videos on YouTube: a Foucauldian discourse analysis

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Matthew Kenneth Sam Birch; [2019]
  Nyckelord :conspiracy theory; YouTube; video; recommendations; social media; algorithm; comments; extremism; Foucauldian discourse analysis; multiperspectivalism; mixed methods; content analysis; truth;

  Sammanfattning : Conspiracy theories are everywhere. The internet has provided people with the tools for instantaneous, global communication and this has encouraged the spread of alternative narratives on a variety of platforms. LÄS MER

 2. 2. New Course, New Discourse, New Racism? : Right-Wing Alternative Media in Sweden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik; Högskolan Väst/Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik

  Författare :Tamy Al Saad; Anders Nyman; [2019]
  Nyckelord :right-wing alternative media; post-colonial theory; biological racism; cultural racism; nationalism; qualitative content analysis.;

  Sammanfattning : Like elsewhere in Europe, the tides of nationalist right-wing rhetoric in Sweden have become instrumental in generating a wave of anti-liberal and anti-immigration sentiments in politics and media. In particular, one branch of right-wing alternative media has become a breeding ground for normalizing such rhetoric. LÄS MER

 3. 3. Putting Peace in the Frame: Alternative US Media Framing of the War in Syria

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sandra Andersson; [2019]
  Nyckelord :War; Syria;

  Sammanfattning : The central question of this thesis is, how has the alternative US media framed the war in Syria? The analytical approach is informed by recent scholarly debate regarding peace journalism and constructive journalism. The framings of the war in Syria have been studied in three alternative US online news sources through a qualitative content analysis. LÄS MER

 4. 4. Intersektionella maktrelationer inom etablerad och alternativ media : En jämförande innehållsanalys på nyheter om sexuella övergrepp

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Erik Lundh; [2019]
  Nyckelord :Me too; Intersectionality; agenda-setting theory; news media; Me too; Intersektionalitet; agendasättande journalistik; nyhetsmedia;

  Sammanfattning : Efter uppkomsten av hashtaggen #metoo blev sexuella övergrepp och trakasserier ett starkt diskuterat ämne i Sverige och flertalet personer blev uthängda i media efter anklagelser om sexualbrott. Med en rådande oro om hur informationspåverkan kan vara negativ påstod flera forskare att media agerat rättegång genom att de hängts ut utan att ges chansen att försvara sig själva. LÄS MER

 5. 5. Ja till livet : En kvalitativ textanalys av Världen idags framställning av Irlands ändrade abortlag

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Otto Jaksch; Matilda Bank; Emelie Nordlund; [2019]
  Nyckelord :Abortion; critical discourse analysis; argumentation analysis; alternative media; value conservatism.; Abort; kritisk diskursanalys; argumentationsanalys; alternativa medier; värdekonservatism;

  Sammanfattning : Abortlagen är en fråga som väcker diskussion världen över. Irland har länge haft en av världens strängaste abortlagar men efter en folkomröstning 2018 kom lagen att ändras och är nu ersatt med vad som kallas en mer liberal abortlag. LÄS MER