Sökning: "alternativmedia"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet alternativmedia.

 1. 1. Informationskriget & det journalistiska ansvaret : En kritisk diskursanalys av svenska alternativmediers rapportering om kriget i Ukraina

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Angelica Jakobsson; Tilde Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Alternativmedia; desinformation; krigsrapportering; kritisk diskursanalys; Ryssland; Ukraina.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur fyra högerorienterade alternativmedier, Samnytt, Nyheter Idag, Nya Dagbladet och Fria Tider, rapporterade om kriget i Ukraina utifrån sex nyhetshändelser. Sammanlagt har 22 artiklar analyserats genom en kritisk diskursanalys. Samtliga artiklar är hämtade från alternativmediernas egna sajter. LÄS MER

 2. 2. Godhetsapostlar, godhetsknarkare och godhetssignalering : En analys av begreppet godhet i svensk mediediskussion 2012–2020

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Sofie Antfolk; [2022]
  Nyckelord :rhetoric; ideology; Quentin Skinner; virtue signaling; alternative media; concept analysis; essentially contested concepts; Victor Klemperer; William E. Connolly; retorik; ideologi; Quentin Skinner; godhetssignalering; alternativmedia; begreppsanalys; omstridda begrepp; Victor Klemperer; William E. Connolly;

  Sammanfattning : This master thesis explores how the use of relatively new conceptual compositions such as "virtue signaling" and "social justice warriors" can alter and/or change the original connotations of "virtue" and "social justice". The study proposes that these compositions can become carriers of ideological structures. LÄS MER

 3. 3. Rasifiering av brottslighet i alternativmedia : En netnografi om alternativmedia och deras sociala kanalers beskrivning av brottslighet

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

  Författare :Mikaela Westholm; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hur ensamkommande framställs i alternativmedia

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ann Andersson; Isabell Bero; [2019]
  Nyckelord :ensamkommande barn; alternativmedia; alternativ media; Samhällsnytt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att titta på hur alternativmedia i Sverige skriver om ensamkommande barn. Vår studie visar inte huruvida det som vald media har skrivit är sant eller inte, utan syftet är att visa på hur de ensamkommande barnen framställs av Samhällsnytt. LÄS MER

 5. 5. Det här är en svart dag för Sverige : En komparativ studie i nyhetsdiskurs mellan Dagens Nyheter och Fria Tider i deras rapportering om knivådet i Västerås kontra skolattacken i Trollhättan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Jimmy Timm; Jens Wahlström; [2016]
  Nyckelord :right-wing populist news media; alternative news media; framing; discourse; högerpopulistiska nyhetsmedier; alternativmedia; gestaltningsteorin; diskurs;

  Sammanfattning : Syftet med den här kvalitativa innehållsanalysen har varit att undersöka hur ett högerpopulistiskt nyhetsmedie kontra ett traditionellt nyhetsmedie gestaltar knivdådet på Ikea i Västerås samt skolattacken i Trollhättan som skedde med kort mellanrum hösten 2015. De båda dåden fick stor uppmärksamhet och den redan intensiva debatten om invandring blossade upp ytterligare. LÄS MER