Sökning: "alternativmedicin"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet alternativmedicin.

 1. 1. Komplementära och alternativa metoder inom omvårdnad som kan främja sömn hos patienter på slutenvårdsavdelning : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Kristensen; Erika Cerda-Sime; [2021]
  Nyckelord :Komplementära och alternativa metoder; Patienter; Sömn; Sömnstörning;

  Sammanfattning : Bakgrund  Sömn är avgörande för människans hälsa och funktion. Många patienter upplever sämre sömn under tiden de är inneliggande på sjukhus. Emotionella faktorer och vårdmiljön har visat sig försämra sömnkvaliteten. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser och positiva effekter av komplementär och alternativmedicin vid smärta : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Mjilan Abdulrahman; Emelie Johansson; [2019]
  Nyckelord :Alternative medicine; complementary medicine; literature review; pain; pain relief; treatment; Alternativmedicin; behandling; komplementärmedicin; litteraturöversikt; smärta; smärtlindring.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arton procent av Sveriges befolkning lider av långvarig smärta, men hur stort mörkertalet är vet man inte. Av den äldre befolkningen har 54% kvinnor och 38% män långvarig smärta. Smärtan påverkar flera faktorer, allt från sämre välmående och fysisk trötthet, till påverkan på socialt liv och arbete. LÄS MER

 3. 3. Kampen om det medicinska fältet - En analys av debatten mellan företrädare för skol- och alternativmedicin i Sverige under 1900-talets första hälft

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Daniel Markus; [2016]
  Nyckelord :History and Archaeology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Alternativmedicinens gränser : En analys av gränserna för alternativmedicinska behandlingar på lekmäns och hälso- och sjukvårdspersonals respektive områden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emil Nordin; [2014]
  Nyckelord :Medicinsk rätt; alternativmedicin; kvacksalveri; vetenskap och beprövad erfarenhet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Reflexologisk verksamhet : en intervjustudie med reflexologer

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Linda Persson; [2012]
  Nyckelord :Reflexological treatment; district nurse; headache; motives; reflexologisk behandling; distriktssköterska; huvudvärk; motiv; förebyggande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andvändning av komplementära metoder har ökat i Sverige. Det efterlyses ökad kunskap om komplementär och alternativmedicin (KAM) inom primärvården i mötet med patienterna. LÄS MER