Sökning: "altruism"

Visar resultat 1 - 5 av 204 uppsatser innehållade ordet altruism.

 1. 1. Varför arbeta? - En studie om värderingar, motivation och organisatorisk lojalitet hos arbetande generationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Tilda Bergström; Farida Yagoube; [2023-09-07]
  Nyckelord :Generation; Motivation; Organisatorisk lojalitet; Värdering;

  Sammanfattning : This paper aims to investigate if there are any differences between the now working generations (Baby Boomers born 1946-1964, Generation X born 1965-1980, Generation Y born 1981-1994 and Generation Z born 1995-2010) with regards to how they value different aspects of working life, as well as to what degree they consider these aspects motivational. Additionally, it aims to clarify if there are differences in the degree of commitment members of the different generations feel toward their employers. LÄS MER

 2. 2. Collaboration And Rescue : The role of the Jashes during the Anfal campaign in Iraqi Kurdistan 1988

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Hugo Valentin-centrum

  Författare :Wirya Kurdyar; [2023]
  Nyckelord :Collaboration; Rescue; The Anfal Campaign; Jash; Kurdistan; Iraq;

  Sammanfattning : The utilisation of collaboration and collaborationism as a strategy to address the Kurdish question in Iraq and the involvement of the collaborators in the perpetration of mass violence and genocide is a subject that has not been thoroughly investigated.  The objective of this study is to gain a deeper understanding of the underlying motivations that drove a specific subset of the Kurdish population to engage in collaboration and collaborationism with the Iraqi regime. LÄS MER

 3. 3. Volunteer tourism as a transformative journey - “ It's something that they still have, that many have lost at home”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

  Författare :Nathalie Regestad; Isabella Axelsson; [2023]
  Nyckelord :Voluntourism; existential authenticity; moral grandstanding; moral superiority; self-identity; the Other; exoticism; epiphany; epiphanic experiences.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Volunteer tourism is an alternative form of tourism that is constantly increasing. The increase can be considered related to trends about social participation, environmental awareness and moral demands. LÄS MER

 4. 4. Vad vill du bli när du blir stor? : En kvantitativ studie om faktorer bakom socionomstudenters studieval

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Michela Jabrolahdo; Lene Valdebenito; [2023]
  Nyckelord :Socialt arbete; socionomstudenter; altruism; motivationsfaktorer;

  Sammanfattning : Denna kvantitativa studie har sitt fokus på faktorer som motiverar valet av att bli socionom. Individuella faktorer inkluderar studenternas bakgrund, intressen och tidigare erfarenheter, medan strukturella faktorer innefattar utbildningens utformning och arbetsmarknadens förutsättningar. LÄS MER

 5. 5. En hoppfull strävan : En fallstudie om ideellt engagemang inom suicidprevention

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Maja Bengtsson; [2023]
  Nyckelord :Altruism; civil society; governance; non-profit organizations; suicide prevention.; Altruism; civilsamhälle; ideella organisationer; interaktiv samhällsstyrning; suicidprevention.;

  Sammanfattning : Bengtsson, M. En hoppfull strävan. En fallstudie om ideellt engagemang inom suicidpreventivt arbete i Sverige. Masteruppsats i Socialt Arbete, 30 högskolepoäng. LÄS MER