Sökning: "altruism"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade ordet altruism.

 1. 1. Bidrar skillnader i altruism till löneskillnader mellan kvinnor och män?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Carolin Lee; Stina Öman; [2018-07-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den svenska regeringen rapporterade 2015 att skillnader kan ses mellan kvinnors och mäns löner. Den främsta orsaken framhålls vara att kvinnor och män arbetar inom olika yrken. I följande uppsats undersöks om individens altruistiska preferenser påverkar individens yrkesval. LÄS MER

 2. 2. Egoism eller Altruism - Hur tänker konsumenter kring hållbar konsumtion? : En kvalitativ studie om det gap som identifierats mellan attityd och beteende avseende hållbar konsumtion.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sofia Lundgren; Catherine Christoffersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hållbarhet är ett ständigt aktuellt problem och under de senaste decennierna har människans globala påverkan på naturen accelererat snabbare än någonsin, till stor del på grund av västvärldens beteende-och konsumtionsmönster. Ju mer som produceras och konsumeras, desto mer påverkas allt levande omkring. LÄS MER

 3. 3. Portrayals of Voluntourism through a Postcolonial Perspective

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Marc Bruce; [2018]
  Nyckelord :Voluntourism; volunteer tourism; postcolonialism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The popularity of voluntourism (volunteer tourism) over the last couple of decades has developed rapidly into a global phenomenon. The concept of voluntourism seeks to align tourism with development initiatives occurring often within the Global South with the assistance of volunteer sending organisations (VTSOs). LÄS MER

 4. 4. En kamp för ensamkommande barn & ungdomar - En kvalitativ studie om de gode männens roll och ansvar.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Therese Jeppsson; [2018]
  Nyckelord :Altruism; Ansvar; Ensamkommande barn; God man; Motivation;

  Sammanfattning : Studien har som syfte att studera hur gode män ser på sin roll och sitt ansvar i förhållande till ensamkommande barn och ungdomar. Den undersöker även vilka insatser som genomförts, lyfter eventuella svårigheter och undersöker vilka motiv och drivkrafter de gode männen har för sitt engagemang. LÄS MER

 5. 5. Ett yrke, en gåva eller ett brott? : En kvantitativ studie om socionomstudenters attityd till surrogatmödraskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emma Andersson; Anna Malm; [2018]
  Nyckelord :surrogatmödraskap; socialt arbete; lagstiftning; altruism; exponeringseffekten; Social Sciences;

  Sammanfattning : Introduction: The aim of this study is to investigate social work students’ attitude towards surrogacy. Based on the concepts of altruism and the theory of mere exposure effect the analysis aims to contribute to a discussion of knowledge, ethical dilemmas and attitudes linked to possible future legislation of surrogacy in Sweden. LÄS MER