Sökning: "altruism"

Visar resultat 1 - 5 av 190 uppsatser innehållade ordet altruism.

 1. 1. Investigating the relationship between economic preferences and attitudes towards vaccination against COVID-19.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Rasmus Eriksson; [2022-02-14]
  Nyckelord :COVID-19; attitudes towards vaccination; vaccination willingness; economic preferences; risk preferences; risk aversion; ambiguity preferences; ambiguity aversion; other regarding preferences; altruism; freeriding; conditional cooperation;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the relationship between economic preferences and attitudes towards vaccination against COVID-19. These relationships are important to explore in order to design correct and effective vaccination policies that can increase vaccination willingness and decrease vaccination hesitancy. LÄS MER

 2. 2. Varför välja sitt yrke? : -en kvalitativ studie om socialarbetarnas väg till arbetet med barn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Tilda Karlsson; Anton Alexandersson; [2022]
  Nyckelord :social Worker; alturism; motive; social work with children; gender; socialsekreterare; altruism; motiv; socialt arbete med barn; genus;

  Sammanfattning : The aim of this study is to gain an understanding of what makes people choose to work with children in the context of social work. Thereby deepening the knowledge of what motivates people to work within social services with children. LÄS MER

 3. 3. Hur det civila samhällets organisationer kan bidra med att motverka ensamhet bland äldre personer. : En intervjustudie av åtta organisationer

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Institutet för gerontologi

  Författare :Diana Karlsson; [2022]
  Nyckelord :ensamhet; äldre personer; civilsamhället; tematisk analys;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrund: Ensamhet är ett folkhälsoproblem. Civilsamhället är en arena som är skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet som har som syfte att lyfta människor, grupper och organisationers gemensamma intressen. LÄS MER

 4. 4. Climate change: Information, beliefs and action. Can new information affect Swedes’ climate change mitigation efforts?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Martin Kihlstedt; [2022]
  Nyckelord :Climate change; information provision experiment; beliefs; action; climate behavior; social norms; climate policy; survey experiment; information deficit; Sweden; Business and Economics;

  Sammanfattning : Due to the steep requirements of the 1.5°C goal, there is an urgent need to better understand what measures can be used to strengthen climate mitigation efforts. This study illuminates which factors drive climate mitigation efforts in the Swedish public and how such efforts are affected by new information. LÄS MER

 5. 5. Green Consumer Behaviour in Ordering Food Online : A Study of Generation Z’s Green Consumer Behaviour in the Chinese Online Food Delivery Markets

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Nghi Le; Li Jiayi; Yang Jun; [2022]
  Nyckelord :Online Food Delivery; Green Behaviour; Consumer Behaviour; Ecologically Conscious Consumer Behaviour; Theory of Planned Behaviour;

  Sammanfattning : Background: Ordering online food delivery has become an urban lifestyle for many people around the world, especially in China. The booming of this online-to-offline market has brought lucrative profits to online food delivery industry players, while consumers are enjoying the diversity of food available through this convenient delivery way. LÄS MER