Sökning: "altruistic behaviour"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden altruistic behaviour.

 1. 1. Encouraging pro-environmental behaviour amongst Millennials in Online Communities - The role of information and goal-frames on Instagram

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Vanessa Trager; Karin Drozd; [2019]
  Nyckelord :Pro-environmental behaviour ; Sustainability  ; the Integrated Framework for Encouraging Pro-environmental Behaviour; Online communities;

  Sammanfattning : With the aim to reduce the effects of anthropocentric climate change and achieve a more sustainable future, promotion of sustainable individual behaviour is just as essential as driving political and economic change. As social media are experiencing growth in popularity, online communities in which influencers act as opinion leaders are a promising tool to influence behaviour. LÄS MER

 2. 2. “I have the ability” - An explorative study into the volunteer leadership and followership of Neighbourhood mothers

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ellinor Hammarsköld; [2019]
  Nyckelord :immigrant women; volunteering; integration; municipal integration policy; social policy; leadership; followership; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis aimed to explore the immigrant women’s experience as Neighbourhood mothers within the project Stadsdelsmammor 2.0 in Helsingborg, and how leader and follower identities becomes prominent. LÄS MER

 3. 3. Attitudes among young adults towards health information seeking on the Internet : And their awareness and use of the Journalen in Sweden

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Gudrun Thorsteinsdottir; [2018]
  Nyckelord :Health information seeking; health information seeking behaviour; health information on the Web; electronic health record; Journalen; ;

  Sammanfattning : In this study health information seeking behaviour among young adults is investigated and attitudes toward available health information examined. Further, the electronic health record(EHR), ‘Journalen’, is investigated among young adults that use the health services in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Horan och madonnan : en innehållslig idéanalys av den offentliga debatten kring prostitution och surrogatmödraskap i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Amanda Stenmark; [2017]
  Nyckelord :surrogacy; commercial surrogacy; altruism; altruistic surrogacy; prostitution; female exploitation; reproductive exploitation; SOU 2016:11; feminist state theory; surrogatmödraskap; surrogatmoderskap; sexköpslagen; exploatering; reproduktiv exploatering; altruistiskt; kommersiellt; feministisk rättslära; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Inrättandet av den så kallade sexköpslagen år 1999 följde på insikten att prostitution är en patriarkal praktik, där män betalar för kvinnors kroppar, och således utgör ett hinder för jämställdhet mellan könen. Detta perspektiv har dock inte intagits i debatten avseende surrogatmödraskap. LÄS MER

 5. 5. Crowding-Out in Voluntary Work: A Randomized Experiment on the Effect of Monetary Incentives on the Motivation of Altruistic Behaviour

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Julia Lundholm; [2016]
  Nyckelord :Altruism; Crowding-out; Voluntary work; Randomized experiment; Gender differences in prosocial behaviour;

  Sammanfattning : The current refugee crisis Europe is facing has proven how important volunteers are, raising the question: what motivates voluntary work? This study investigates whether the theories on the crowding-out effect of monetary rewards found in the context of blood donation, mainly those presented by Titmuss and Bénabou and Tirole, can be generalized for altruistic behaviour and applied on voluntary work with refugees. A randomized experiment using an Internet survey was conducted on students to study the effect of monetary incentives on the supply of volunteering tutors for refugee children. LÄS MER