Sökning: "altruistiskt"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet altruistiskt.

 1. 1. Klarar veganism biffen? - En studie om hur icke-köttätare tolkar altruistiska ochegoistiska budskapför veganism i medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Johan Hafström; [2021-03-04]
  Nyckelord :Altruism; Egoism; Budskap; Receptionsanalys; Veganism; Kommunikation; Framing;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att bidra med förståelse kring hur budskap tolkas beroendepå dess inramning genom att analysera hur icke-köttätare tolkar altruistiska ochegoistiska budskap om veganism i nyhetsmedierna och att förstå likheter ochskillnader beroende på kontextuella och individuella faktorer.Teori: FramingMetod: Kvalitativ receptionsanalys med fokusgrupperMaterial: Två fokusgruppintervjuer med 3 respektive 4 deltagare hämtade frånfacebookgrupper som relaterar till veganism och växtbaserad kost. LÄS MER

 2. 2. (Liv)moder till uthyrning? En undersökning inför en eventuell framtida reglering av surrogatmoderskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefine Olsson; [2020]
  Nyckelord :familjerätt; surrogatmoderskap; surrogatmödraskap; surrogate motherhood; surrogacy; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Surrogatarrangemang har varit kraftigt debatterat i Sverige. I dagens läge finns ingen reglering på området. Surrogatarrangemang sker dock ändå genom att svenskar åker utomlands eller utför heminsemination. Detta innebär att barn tillkommer men det finns ingen reglering som hanterar dess rättsliga förhållanden. LÄS MER

 3. 3. Barnfrihet: Egoistiskt eller altruistiskt? : En diskurspsykologisk studie av hur barnfrihet konstrueras av barnfria personer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linnea Frostlid; [2020]
  Nyckelord :Barnfrihet; diskurspsykologi; ideologiskt dilemma; individualisering; subversiv performativitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Rätt till familjelycka? – En rättsvetenskaplig uppsats om altruistiskt surrogatmödraskap i Sverige och Finland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elin Sundblad; [2020]
  Nyckelord :altruistiskt; assisterad befruktning; familjerätt; Finland; ofrivillig barnlöshet; surrogatarrangemang; surrogatmor; surrogatmoderskap; surrogatmödraskap; Sverige; tilltänkt förälder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har utvecklingen av metoder för assisterad befruktning gått snabbt framåt och numera kan många som lider av ofrivillig barnlöshet få hjälp att få barn genom dessa metoder. Begränsningar i både svensk och finsk lagstiftning medför dock att alla ofrivilligt barnlösa inte kan få barn genom assisterad befruktning. LÄS MER

 5. 5. Vad kan djurs empatiska förmåga innebära för vårt omsorgsetiska ansvar?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Malin Wolters; [2019]
  Nyckelord :empati; djur; lidande; elefanter; schimpanser; barn; moral; omsorgsetik;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka om djur kan känna empati och att utforska vad det kan innebära för djurs förmåga att känna lidande. I omsorgsetikens anda diskuteras sedan vilken betydelse detta skulle kunna ha för vårt moraliska ansvar gentemot djuren, inom alla sfärer av djuranvändande. LÄS MER