Sökning: "always-on"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet always-on.

 1. 1. Hopp i relation till hoten mot biosfären

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Anneli Sund Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Bruno Latour; ekoteologi; emergens; eskatologi; eukaristi; Daniel Brunner; hopp; klimathot; klimatkris; materialitet; miljöhot; miljökris; Petra Carlsson Redell; politisk teologi; relationalitet; resilient hopp; uppståndelse ömsesidighet;

  Sammanfattning : This thesis explores how hope in relation to the threats to the earth’s biosphere can be formulated theologically. The starting-point is a questioning of hope raised by the French sociologist and anthropologist Bruno Latour. In Facing Gaia. LÄS MER

 2. 2. Internet of Speaking Things : A survey about opinions on smart speakers

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Hugo Nolte; Carl Andersson; [2021]
  Nyckelord :smart speakers; personal information; questionnaire; privacy;

  Sammanfattning : Smart speakers are a category of smart devices with a built-in voice assistant and a variety of specialized sensors. Introducing these devices into our homes has proven to be a potential privacy threat to the unaware user because of its “microphone always on” nature. LÄS MER

 3. 3. Chefsrollen mitt i organisationen : En kvalitativ studie av mellanchefens roll och hur relationer till andra chefer i organisationen påverkar upplevelsen av mellanchefsrollen.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Annie Mårdsäter; Christopher Olsson; [2021]
  Nyckelord :Middle manager; Middle manager role; Role theory; Relationships; Workplace; Mellanchef; Mellanchefsrollen; Rollteori; Relationer; Arbetsplats.;

  Sammanfattning : I den här studien undersöks mellanchefsrollen i mitten av organisationen och hur mellanchefer själva upplever chefsrollen. Dessutom studeras mellanchefens relationer till andra chefer inom samma organisation. LÄS MER

 4. 4. ”Det är ju alltid på tapeten med högläsning” : En kvalitativ studie om åtta lärares uppfattningar om sitt arbete med högläsning i årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lena Halléhn; Felicia Grufman; [2020]
  Nyckelord :emergent comprehension; emergent literacy; högläsning; läsförståelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna forskningsstudie var att undersöka hur högläsning används enligt lärare i lågstadiet samt vilka uppfattningar de har om dess nytta och effektiva sätt att arbeta med den. Metoden som användes var semistrukturerade intervjuer med åtta lärare i år 1–3. LÄS MER

 5. 5. Exploring social interactions of headphone users : Behaviour studies and concept design

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :MARIKA NORDENSTRÖM JUNG; HANNA WALLNER; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The development of wireless headphones has put us in a new situation, both considering the product itself and how it is used. Headphones are today used everywhere, by everyone and are more and more ‘always on’. LÄS MER