Sökning: "alzheimers sjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 195 uppsatser innehållade orden alzheimers sjukdom.

 1. 1. Att leva med en partner med Alzheimers sjukdom : En kvalitativ litteraturöversikt

  M1-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Hannah Berglund; Evelina Ljungqvist; Clara Sandqvist; [2021]
  Nyckelord :Anhöriga; KASAM; Livssituation; Partner; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är cirka 130–150 000 personer drabbade av demenssjukdom och cirka 60–70% av dessa har Alzheimers sjukdom. Det kan upplevas svårt att vara anhörig till en person med Alzheimers sjukdom på grund av sjukdomens konsekvenser. Syfte: Beskriva anhörigas upplevelser av att leva med en partner med Alzheimers sjukdom. LÄS MER

 2. 2. När en anhörig drabbas av Alzheimers sjukdom : En kvalitativ analys av bloggar, om att vara närstående till en person med Alzheimers sjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Aurora Dekker; Monica Mucheru-Håkansson; [2021]
  Nyckelord :Alzheimers sjukdom; blogg; kvalitativ; närstående; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag finns ca 140 000 - 150 000 i Sverige som har en demenssjukdom, varav 50–60% har diagnosen Alzheimers sjukdom. Symtom visar sig som bristande orienteringsförmåga, glömskhet och svårighet att uttrycka sig. LÄS MER

 3. 3. Effekten av icke farmakologisk musikterapi vid Alzheimers sjukdom : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

  Författare :Ellen Vikström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Personers upplevelser av att leva med Alzheimers sjukdom : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Anna Lundvall; Fanny Hedlund; [2021]
  Nyckelord :Alzheimers sjukdom; demens; upplevelse; kvalitativ innehållsanalys; litteraturstudie; Antonovsky; KASAM;

  Sammanfattning : Demenssjukdom är något som ökar i samhället relaterat till att befolkningen lever längre och på så sätt ökar även medellivslängden. Syftet med denna litteraturstudie var att från ett inifrånperspektiv beskriva personers upplevelser av att leva med Alzheimers sjukdom i ett tidigt stadie. LÄS MER

 5. 5. Relation between retinal morphology, visual pathway integrity and plasmatic amyloid beta 42 peptide in old and young beagles

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emilia Miranda Peluso; [2020]
  Nyckelord :cognitive dysfunction syndrome; dog; optical coherence tomography; OCT; visual evoked potentials; VEP;

  Sammanfattning : The spontaneously occurring behavioural syndrome referred to as canine cognitive dysfunction (CCD) is considered the canine counterpart of Alzheimer’s disease (AD). Changes in the retina such as nerve fibre layer (NFL) and ganglion cell complex (GCC) thinning have been observed in Alzheimer’s patients. LÄS MER