Sökning: "alzheimers sjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 241 uppsatser innehållade orden alzheimers sjukdom.

 1. 1. "Allt mindre du, alltmer någon annan." : Upplevelser av att vara närstående till en person med Alzheimers sjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Joanna Jönsson; Aureliana Strand; [2023]
  Nyckelord :Alzheimers sjukdom; familjecentrerad omvårdnad; kvalitativ metod; närstående; självbiografier; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alzheimers sjukdom som är den vanligaste demenssjukdomen kallas även för "anhörigas sjukdom". Närstående utgör en viktig del av vården av en person med Alzheimers sjukdom. För att kunna hantera rollen som närstående och uppleva ett välmående behöver även närstående information och stöd från sjuksköterskan. LÄS MER

 2. 2. ARIA-E vid behandling av Alzheimers sjukdom med monoklonala antikroppar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Anna Hall; [2023]
  Nyckelord :Alzheimers sjukdom; aducanumab; lecanemab; gantanerumab; donanemab; ARIA-E; Apolipoprotein E4 ApoE4 ; cerebral amyloid angiopathy CAA ; screening; amyloid beta; monoklonala antikroppar;

  Sammanfattning : Introduction: Alzheimer's disease is a neurodegenerative disease that initially manifests itself primarily as impaired short-term memory and impaired language ability. The course of the disease is mainly due to an atrophy in the brain that can be attributed to the protein amyloid B and tau. LÄS MER

 3. 3. Chromatin accessibility analysis of spaceflight mouse brains using ArchR

  Master-uppsats, KTH/Genteknologi

  Författare :Raphaël Mauron; [2023]
  Nyckelord :Single nuclei ATAC-sequencing; Space Biology; DNA Chromatin accessibility; Neurodegenerative; ArchR; ATAC-sekvensering av enskilda kärnor; rymdbiologi; tillgänglighet av DNA kromatin ; neurodegenerativa sjukdomar; ArchR;

  Sammanfattning : Mänsklig utforskning av månen och Mars innebär stora utmaningar för människans fysiologi och hälsa på grund av de unika miljöfaktorer som följer av långvariga rymduppdrag. Rymdbiologiska experiment har blivit ett viktigt verktyg för att studera effekterna som mikrogravitation och rymdstrålning har på levande organismer, i syfte att förstå och minska dessa utmaningar. LÄS MER

 4. 4. Närståendes upplevelse av att vårda en anhörig med Alzheimers sjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Maja Widmark; Elma Sindradottir; [2023]
  Nyckelord :Alzheimers sjukdom; kunskap; närstående; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alzheimers är den vanligaste demenssjukdomen där antal drabbade stiger snabbt. Närstående har en viktig roll i omvårdnaden då den sjuke har minskad förmåga att klara sig själv. Sjuksköterskan kan via ett familjecentrerat förhållningssätt ge stöd och kunskap till den sjuke och deras närstående. LÄS MER

 5. 5. Interventioner för att minska ångest hos personer med demenssjukdom : En litteraturstudie för sjuksköterskors kännedom om interventioner

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Louise Olsson; Amanda Lundell; [2023]
  Nyckelord :demenssjukdom; ångest; intervention; sjuksköterskan;

  Sammanfattning : Introduktion: Demenssjukdom används som ett paraplybegrepp som innefattar Alzheimers sjukdom, vaskulär demens och demenssjukdom av annan typ. Förekomst av ångest vid diagnostiserad demenssjukdom är vanligt, då demenssjukdom är en dödlig progressiv sjukdom som innebär en nedgång i kognitiva funktioner och skapar begränsningar av möjligheter i livet. LÄS MER