Sökning: "amanda larsson slu"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden amanda larsson slu.

 1. 1. Möjligheter för fekalt diagnostiskt test för inflammatory bowel disease hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Amanda Larsson; [2019]
  Nyckelord :IBD; hund; mikrobiom; diagnostiska metoder; fekalt prov; kronisk tarminflammation;

  Sammanfattning : IBD är en förkortning för inflammatory bowel disease vilket innebär att patienten har inflammation i tarmen och kan få gastrointestinala symtom såsom kräkningar, diarré och illamående. Idag finns inga snabba och enkla diagnostiska metoder för IBD. LÄS MER

 2. 2. Aachennosgrimmans påverkan på hopphästens beteende

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Amanda Igelström; My Larsson; [2018]
  Nyckelord :aachennosgrimma; konfliktbeteende; flash noseband; conflict behaviour;

  Sammanfattning : Bridles has been used to control horses all around the world for approximately 6000 years, and its use is based on application of pressure on sensitive parts of the horse’s head. The originally purpose of the noseband is to relieve strain from the bit and transfer it to the face of the horse, but nowadays nosebands are more commonly used to conceal defective suppleness and conflict behaviours in horses during riding. LÄS MER

 3. 3. Design for social innovation : a case study of Human Centered Design in Khayelitsha

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Amanda Larsson; Anna Sunnefeldt Nyberg; [2016]
  Nyckelord :Human Centered Design; community participation; Khayelitsha; Cape Town; social development; participant observation; landscape architecture; urban planning;

  Sammanfattning : During the last decade the world’s urban population has grown extensively and today more than half of the global population lives in cities. Sub Saharan Africa (SSA) is currently the fastest urbanizing region in the world and the change is concentrated to a few metropolitan areas. LÄS MER

 4. 4. Medborgardeltagande vid slumuppgradering : en jämförande studie mellan projekt i Medellín och Pune

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Amanda Larsson; [2012]
  Nyckelord :Medborgardeltagande; Medellín; Pune; Slumuppgradering;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att redogöra för hur problematiken kring världens slumområden kan hanteras. Uppsatsens fokus ligger på hur medborgardeltagande används i slumuppgraderingssammanhang. LÄS MER