Sökning: "amanda persson"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden amanda persson.

 1. 1. D-vitamin supplementering och dess effekt på HbA1c vid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Amanda Persson; Emil Lindberg; Sofie Thorsén; [2019-06-25]
  Nyckelord :HbA1c; D-vitamin; Calcitriol; Diabetes; Diabetes Mellitus; typ 2; HbA1c; Vitamin D; Calcitriol; Diabetes; Diabetes Mellitus; type 2;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 2 diabetes är en vanlig sjukdom som drabbar allt fler i Sverige och i övriga världen. Vid typ 2 diabetes är den prioriterade behandlingen kostbehandling och ökad fysisk aktivitet som ensam behandling eller i kombination med läkemedelsbehandling. LÄS MER

 2. 2. ”Jag går in och ut ur världar” Identitetsskapande hos åldrande icke-heterosexuella kvinnor som har immigrerat

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Amanda Chavarría Persson; [2019-04-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur åldrande, icke-heterosexuella kvinnor som har immigrerat till Sverige skildrade och förstod sitt identitetsskapande utifrån ett livsvärldsperspektiv. Djupintervjuer med sju kvinnor tematiserades och analyserades med hjälp av queer/feministisk fenomenologisk metod. LÄS MER

 3. 3. “Man tror att de som lider av psykisk ohälsa är lite konstiga – men det är ju inte så” En kvalitativ studie om ungdomars uppfattning och resonemang om psykisk ohälsa.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Amanda Ricketts; Tilda Persson; [2019]
  Nyckelord :Mental illness; adolescents; performance; stigma; social norms; gender roles. Psykisk ohälsa; ungdomar; uppträdande; sociala normer; könsroller.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to gain increased knowledge about young people's understanding and reasoning of mental illness. Eight 18-year olds in their last year of upper secondary school were interviewed individually. LÄS MER

 4. 4. Employer branding. Attrahera rekrytera och behålla rätt personal. : En kvalitativ studie på ett industriföretag.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Amanda Persson; Lovisa Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Employer branding; extern employer branding; intern employer branding; employer value proposition.; Arbetsgivarvarumärke.;

  Sammanfattning : När nya företag etableras ökar konkurrensen mellan företag gällande att behålla befintliga medarbetare samt attrahera och rekrytera nya medarbetare. Detta medför att företag blir tvungna att fokusera mer på arbetet med sitt arbetsgivarvarumärke, det vill säga employer branding för att säkra deras fortsatta framgång i framtiden. LÄS MER

 5. 5. Slow Fashion Movement : An Exploratory Study of Slow Fashion: Opportunities and Restraints within the Fast Fashion Industry

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Felicia Tinmark; Sigrid Persson; Amanda Grenthe; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER