Sökning: "amatör"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet amatör.

 1. 1. Hur bildestetik påverkar svenska turisters beslutsfattande - En experimentell replikationsstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kajsa Eriksson; Hannah Andersson; Andreas Söderström; [2022]
  Nyckelord :Estetik; online turism; användargenererat innehåll; bokningsintention; bildestetik; replikation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Forskningsfråga: Leder estetiskt tilltalande bilder till ökad bokningsintention Syfte: Denna studie är en replikation av studie 1 i artikeln författad av Marder, Erz, Angell och Plangger (2021) “The Role of Photograph Aesthetics on Online Review Sites: Effects of Management- versus Traveler-Generated Photos on Tourists’ Decision Making”. Syftet med denna studie är att replikera Marder et al. LÄS MER

 2. 2. Från idé till kölsträckning : En kartläggande studie om det arbete som ligger bakom en beställning av ett fartyg

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Sebastian Rosengren Armata; Philip Gundersvik; [2022]
  Nyckelord :Ship construction; new construction; market analysis; pre-construction meeting; Fartygsbyggnation; nybyggnation; marknadsanalys; nybyggnadsmöte;

  Sammanfattning : Det finns många internationella krav som ställs på ett fartyg genom FN:s internationella organ IMO, i och med intågandet av en mer humanistisk syn på sjömannen samt samhällets gröna omställning regleras en styrd bransch ytterligare. I det moderna globala samhället där länder är direkt beroende utav varandra genom export och import av diverse varor så finns också en hög efterfrågan på kostnadseffektiv och välorganiserad transport – både på spotmarknad och linjefart liksom godstrafik och passagerartrafik. LÄS MER

 3. 3. StickyGuard : Ett benskydd för minskat användande av tejp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Jakob Jensen; Osama Hassan; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Överkonsumtion är idag en av de största faktorerna till en negativ inverkan på vår miljö. Om alla hade levt som vi gör i Sverige så hade vi människor varit i behov av tre jordklot till för att vår natur ska hinna återproducera resurser i den takt som vi människor förbrukar dem. LÄS MER

 4. 4. Den kvinnliga konstnärens övergång från amatör till professionell i Italien under början av 1900-talet. : De första kvinnliga utställningarna och en studie om Tyra Kleens nätverksrelation i Rom.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Chiara Castrenzi; [2022]
  Nyckelord :female artists; female association; Tyra Kleen; Italy; Donne artiste; Tyra Kleen; associazionismo femminile; Italia; Società delle Artiste; Kvinnliga konstnärer; Tyra Kleen; kvinnoförening; Italien;

  Sammanfattning : The essay describes the transition of female artists from amateur to professional through an analysis of female participation in professional exhibitions during the early 20th century in Italy. Specifically, it examines the history of the Società delle Artiste, the group of pioneers who want to identify themselves in the field of professional art, and the first two exclusively women's international exhibitions organized in Italy. LÄS MER

 5. 5. Vad är inspiration och hur fungerar den? : En granskning av amatörskapares relationer till inspiration

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Filip Thorén; Olof Olsson-Hovstadius; [2022]
  Nyckelord :Inspiration; Amateur; Grounded theory; Study circle; Creativity; Serendipity; Information seeking; Information science; inspiration; amatör; grounded theory; studiecirkel; kreativitet; serendipitet; informationssökande; informationsvetenskap;

  Sammanfattning : What does inspiration mean to creative amateurs? Inspiration as a concept has been hard to define in information science terms. Several theories of information-seeking behavior have also been proposed to be applicable to inspiration-seeking, but have not seen empirical testing. LÄS MER