Sökning: "amatörboxning"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet amatörboxning.

 1. 1. Slagvolymens relevans inom boxning : En jämförelse mellan svensk och internationell elit

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Niklas Valtonen; Arvid Stålberg; [2021]
  Nyckelord :Boxning; Svensk boxning; Kampsport; Slagvolym; Slag; VM; SM; Proffsboxning; Amatörboxning; Olympisk boxning; tränarlänkboxning;

  Sammanfattning : Syfte & Frågeställningar Inom internationell boxning verkar slagvolymen under match vara en betydelsefull faktor förvinst. Det är emellertid oklart om detta stämmer inom svensk boxning. LÄS MER

 2. 2. En statistisk analys av antalet knockouter och tidiga domslut i Sverige före och efter 2013 års regeländringar : En retrospektiv fall-kontrollstudie

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Lofvars Janna; [2020]
  Nyckelord :Domslut; huvudskydd; matchbild; säkerhet; svensk amatörboxning;

  Sammanfattning : År 1984 introducerades huvudskydd inom amatörboxningen men dess verkliga nytta för ökad säkerhet har debatterats för att till sist avregleras år 2013 för amatörer seniorer herrar i A-klass. Andelen hjärnskakningar var få i förhållande till andelen skador i ansiktet men hänvisades till en stor variation mellan olika studier. LÄS MER

 3. 3. Svensk amatörboxning: Social integration och upplevelse av livskvalité

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Fowsia Elmi; Lyse Mutoni; [2013]
  Nyckelord :Idrott; amatörboxning; social integration; livskvalité;

  Sammanfattning : I Sverige föreligger en ringa forskning som berör amatörboxningens sociala betydelse. Detta gäller även den internationella arenan. En generell uppfattning är att boxning är en sport som mestadels utövas av grupper som har sina rötter i lägre sociala klassen. LÄS MER

 4. 4. I huvudet på boxare : En kvalitativ studie om Self-talk bland svenska landslagsboxare

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Kwamena Turkson; [2012]
  Nyckelord :Boxning; idrottspsykologi; tränarlänkboxning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar                                                                                                  Syftet har varit att kartlägga erfarenheter av och attityder till Self-talk (ST) i samband med idrottslig prestation bland elitboxare inom svensk Amatörboxning.Vad har boxarna för erfarenheter av ST i samband med prestation?Hur ser boxarna på kopplingen mellan ST och prestationsförmågan?Tränar boxarna på att förbättra sitt ST?Metod                                                                                                                                       Den kvalitativa forskningsmetod som använts för att besvara frågeställningarna är halvstrukturerade intervjuer av fem manliga och kvinnliga svenska landslagsboxare på seniornivå i åldrarna 20 – 31 år. LÄS MER