Sökning: "amatörkultur"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet amatörkultur.

 1. 1. LIVET SOM EN SCEN - En kvalitativ intervjustudie av hur influencers yrke påverkar deras vardagliga liv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Nadine Gustafsson; [2022-02-24]
  Nyckelord :Influencer; influencer marketing; marknadsföring; plattformar; medieproduktion; producenter; innehålls-producenter; amatörkultur;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med arbetet är att undersöka hur influencer-yrket påverkar influencers och deras familjers vardagsliv. Det finns inte mycket forskning kring detta, vilket gör att denna studie kommer fokusera på tidigare forskningsgap inom ämnet. LÄS MER

 2. 2. Redo för ett liv med kultur : Sex kulturskolelärares perspektiv på sina elevers livslånga lärande genom ideellt kulturutövande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Pedagogik

  Författare :Sofia Nygren; [2020]
  Nyckelord :Situated learning; non-profit cultural life; amateur culture; cultural school; lifelong learning; Situerat lärande; ideellt kulturliv; amatörkultur; kulturskola; livslångt lärande;

  Sammanfattning : This essay is a qualitative study that examines the relationship between the Swedish kulturskola (non-compulsory cultural school for children and young adults), the non-profit cultural life and the phenomenon of lifelong learning. It raises the question wether teachers in the cultural school have a plan for their students lifelong learning or not; what their experience is of collaboration with the non-profit cultural life and if they take any concrete actions to facilitate the students entry into the local cultural life as amateur cultural practitioners. LÄS MER