Sökning: "ambient carbon dioxide"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden ambient carbon dioxide.

 1. 1. Comparison of direct air capture technology to point source CO2 capture in Iceland

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Anna Ingvarsdóttir; [2020]
  Nyckelord :Direct air capture; point source capture; Iceland; carbon removal; CCS; Direkt luftinfångning; infångning från punktkälla; Island; kolavskiljning; CCS;

  Sammanfattning : Det är välkänt att klimatförändringar på grund av global uppvärmning är en av de största kriserna som hotar jorden. Det är en enorm utmaning för mänskligheten att minska koldioxidutsläppen, den främsta orsaken till global uppvärmning. LÄS MER

 2. 2. Plant phenology and climate change : possible effect on the onset of various wild plant species first flowering day in the UK

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Nigel Fox; [2019]
  Nyckelord :geography; GIS; plants; phenology; climate change; global warming; FFD; IPCC; Bluebell; Garlic mustard; Coltsfoot; Cuckooflower; United Kingdom; Woodland Trust; UK; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The IPCC states that the planet is significantly warming due to effects of climate change. This warming effect has consequences for phenological events. Many species cannot track rapid climate change, resulting in phenological mismatches. This study looks at an extreme weather event and the longer-term effects of climate change. LÄS MER

 3. 3. Quantification of the effect that Green Roofs have on ambient CO2 concentrations : Västra Hamnen, Malmö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Nike Rosenström; [2018]
  Nyckelord :green roofs; carbon sequestration; ambient carbon dioxide; climate change; anthropogenic emissions; Malmö; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Living in the Anthropocene epoch, climate change is a fact and the rising temperatures due to increasing greenhouse gases are only one of the many consequences. The carbon dioxide levels and greenhouse gases are of international concern, but something must be done on a local scale for it to be improved globally. LÄS MER

 4. 4. Undersökning av koldioxidlagring för Plantagons vertikala växthus : med avseende på aminbaserade Sorbenter och växters koldioxidförbrukning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Emma Brattsell Bukowski; [2016]
  Nyckelord :Slutet vertikalt växthus; fotosyntetisk inverkan; koldioxid; adsorption; PEI polyetylamin ;

  Sammanfattning : Den här rapporten handlar om hur vida det är möjligt att på ett effektivt sätt lagra koldioxid med hjälp av aminbaserade mesoporösa sorbenter i ett slutet system. Det slutna systemet är en byggnad konstruerad av Plantagon och vilken innefattar både en kontorsdel och en växthusdel. LÄS MER

 5. 5. Tekniska system för uppskattning av personantal och personers placering i byggnader

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Emma Ingmarsson; Ida Pettersson; [2015]
  Nyckelord :Occupancy; location of people; evacuation; ventilation system; carbon dioxide; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim was to identify technical systems potentially useful for estimating number of people and their location in buildings. Another aim was to investigate whether the information generated by the technical systems can have a positive effect on risk management. A number of technical systems were identified and evaluated. LÄS MER