Sökning: "ambivalens bauman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden ambivalens bauman.

 1. 1. Ett ambivalent lidande : En analys av begäret i Majken Johanssons ​Buskteater, I g​rund och botten och​ Andens undanflykt. 

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sara Holmström; [2019]
  Nyckelord :ambivalence; death; desire; Majken Johansson; Elizabeth Grosz; Gilles Deleuze; Félix Guattari; Zygmunt Bauman; ambivalens; död; begär; Majken Johansson; Elizabeth Grosz; Gilles Deleuze; Félix Guattari; Zygmunt Bauman; svensk 50-talspoesi;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine in which ways desire is expressed and how it can be understood in Majken Johanssons three first published poetry collections ​Buskteater (1952),​ I grund och botten ​ (1956) and ​Andens undanflykt ​ (1958)​. ​To do so I use the theories of desire of Elizabeth Grosz, Sigmund Freud and Gilles Deleuze and Félix Guattari. LÄS MER

 2. 2. Att vägleda barn i ett senmodernt samhälle : en studie där föräldrar berättar om sina upplevelser av att uppfostra barn i vår tid

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Malin Burke; Christina Ståhl; [2010]
  Nyckelord :senmodernitet; uppfostran; föräldraskap; trygghet; familj;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur föräldrar ser på sin föräldraroll idag och vi har valt att betrakta det ur ett sociologiskt perspektiv med sociokulturella teorier. Syftet är att undersöka senmoderna föräldrars syn på sin roll som uppfostrare under deras barn/barns uppväxt. LÄS MER