Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 302 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Ambulanssjuksköterskans upplevelse av att hänvisa patienter till annat färdsätt än ambulans : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Caroline Brandén Persson; Signe Lennartsdotter; [2019]
  Nyckelord :specialists nurses; ambulance nurses; qualitative; interview; SAMBand; level of care; specialistsjuksköterskor; ambulanssjuksköterskor; kvalitativ; intervju; SAMBand; vårdnivå;

  Sammanfattning : Det är en utmaning för ambulansorganisationen att möta det akuta vårdbehovet som förekommer i vårt skiftande samhälle. Det ställs ett ökat krav på ambulanssjuksköterskans bedömningsförmåga, för att vägleda patienten till fortsatt vård inom olika vårdnivåer på ett patientsäkert vis. LÄS MER

 2. 2. Anestesisjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter under sekundärtransport : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Carl Persson; Johanna Adielsson; [2019]
  Nyckelord :experiences; interhospital transport; nurse anesthetist; anestesisjuksköterska; sekundärtransport; upplevelser;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Anestesisjuksköterskan har omvårdnadsansvaret för patienter under sekundärtransport i Sverige och har därför en viktig roll. Nuvarande forskning beskriver att anestesisjuksköterskor upplever bristande kommunikation och svårigheter med att vårda i ambulans. LÄS MER

 3. 3. Ambulanssjuksköterskors upplevelser av att vårda det akut sjuka eller skadade barnet

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linn Kvick; Eirik Sømoen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Erfarenheter av rapportering på akutrummet hos sjuksköterskor verksamma på akutmottagning och ambulans i Sverige. En enkätstudie.

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linda Järleros; Anna Leo; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Patientflöden till akutmottagningen : En kvantitativ punktprevalensstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Amundsson; Mikael Åman; [2019]
  Nyckelord :Akutsjuksköterska; Lean; patientflöden; vårdlidande; vårdnivå.;

  Sammanfattning : Bakgrund. Patientbesöken på svenska akutmottagningar ökar. Med ett ökat inflöde av patienter ökar även kraven på vårdpersonalen som arbetar på akutmottagningen. LÄS MER