Sökning: "ambulans"

Visar resultat 6 - 10 av 272 uppsatser innehållade ordet ambulans.

 1. 6. Faktorer av betydelse för säker överrapportering mellan personal inom ambulanssjukvård och akutmottagning : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Halldin; Cecilia Hjalmarsson; [2020]
  Nyckelord :Ambulance; Communication; Emergency Service Hospital; Nurses; Patient safety; Handover reporting; Akutmottagning; Ambulans; Kommunikation; Patientsäkerhet; Sjuksköterskor; Överrapportering;

  Sammanfattning : Överrapportering mellan olika sjukvårdsinstanser är en komplex situation som utgör en risk för patienten. Överrapporteringen från personal inom ambulanssjukvård till personal verksamma på akutmottagning utgör ett extra stort riskmoment, då ambulanspersonalens information gällande patienten stundtals är den enda som finns att tillgå. LÄS MER

 2. 7. Ambulanssjuksköterskans erfarenheter av att vårda vuxna patienter med ofri luftväg i en prehospital vårdmiljö : En kvalitativ intervjustudie med empirisk ansats

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Måns Nilsson; Patrik Dahl; [2020]
  Nyckelord :ambulanssjuksköterska; ofri luftväg; erfarenheter; prehospital miljö.;

  Sammanfattning : Introduktion: Arbetet som ambulanssjuksköterska i en prehospital miljö är ett brett och komplext område. Arbetet ställer höga krav på kompetens och förmåga att genomföra avancerad sjukvård. LÄS MER

 3. 8. Ambulance Safety: MADDE

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Kristian Persson; Max Renberg; [2020]
  Nyckelord :Säkerhetsbälte; ambulans; sjukvårdare; trafik; skador; personlig säkerhet;

  Sammanfattning : Safety, a word that can be linked and interpreted in many different ways. Personal safety, that you should feel safe in your everyday life depending on your surroundings. IT security, to protect a persons or organization's valuable assets such as information. Flight safety, the safety of flying in its various kinds. LÄS MER

 4. 9. Självskattad smärtintensitet vid prehospital bröstsmärta – samband med symptom och tecken : En retrospektiv kohortstudie med konsekutivt urval

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Andreas Bengtsson; Magnus Hällin; [2020]
  Nyckelord :bröstsmärta; smärtskattning; vitala parametrar; prehospitalt; ålder; kön; ambulans;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med bröstsmärta tillhör en av de vanligaste patienterna ambulanssjuksköterskan möter i sin profession. Smärta i bröstet skapar ofta stor oro och lidande för patienten. Att ge patienten erforderlig smärtlindring är något som alltid bör eftersträvas. En del patienter kan inte kommunicera verbalt av olika orsaker. LÄS MER

 5. 10. Ambulanssjuksköterskors upplevelse av att vårda barn i en prehospital miljö : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Tine Svingen Erdegard; Marie Andersson; [2020]
  Nyckelord :Ambulans; prehospital; specialistsjuksköterska; vård av barn; upplevelse;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Titel: Ambulanssjuksköterskors upplevelse av att vårda barn i en prehospital miljö Fakultet: Hälsa, natur – och teknikvetenskap  Kurs: Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård- 15 hp  Författare: Marie Andersson & Tine Svingen Erdegard  Handledare: Anders Sidenblad  Examinerande lärare: Ingrid From  Examinator: Carina Bååth  Sidor: 34 Datum för examination: 2020-03-27  Nyckelord: Ambulans, specialistsjuksköterska, upplevelse, vård av barn, prehospital.  Syfte: Syftet var att belysa ambulanssjuksköterskors upplevelser av att vårda barn i en prehospital miljö. LÄS MER