Sökning: "ambulanspersonal"

Visar resultat 1 - 5 av 217 uppsatser innehållade ordet ambulanspersonal.

 1. 1. Ambulanspersonalens erfarenheter och hantering av svår luftväg hos vuxna personer

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Pauline Hällström; Erika Waltin; [2023]
  Nyckelord :Ambulanssjuksköterska; ambulanspersonal; prehospital; erfarenheter; luftvägshantering; svår luftväg.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: När ambulanspersonal ankommer till olycks- eller sjukdomsplats är sjuksköterskans första uppgift att bedöma, åtgärda och behandla patientens luftväg. Luftvägshantering hos patienter med svår luftväg är en komplex uppgift som generellt är svårare i den prehospitala kontexten jämfört med intrahospital miljö. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation mellan ambulanspersonal och polis - En enkätstudie om kommunikation under samverkansuppdrag

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sofia Arkrot; Jessica Puhakka; [2023]
  Nyckelord :Cooperation; collaboration exercises; communication; paramedic; police; Samverkan; samverkansövning; kommunikation; ambulanspersonal; polis;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikationen över radio och på skadeplats har en avgörande roll för kvaliteten på samverkan mellan blåljuspersonal. Utbildning och övning är nödvändigt för att upprätthålla och förbättra förmågan till kommunikation i syfte att kunna hantera allvarliga händelser. LÄS MER

 3. 3. Ambulanspersonalens hantering av hotfulla situationer i ambulanssjukvården

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linnéa Grönlund Bengtsson; Lina-Li Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Erfarenheter; Hot och våld; Prehospital akutsjukvård; Strategier; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld blir allt vanligare inom hälso- och sjukvården samt ambulanssjukvården. Anledningen till varför det sker kan bero på olika saker, allt från påverkan av berusningsmedel till psykisk ohälsa och kan uttryckas verbalt, fysiskt och psykiskt. LÄS MER

 4. 4. En blandning av skräck och förtjusning : Ambulanspersonalens erfarenheter av certifieringsprocessen

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sandra Kyrk; Eva Näslund; [2023]
  Nyckelord :Ambulanspersonal; bedömning; certifiering; kvalitetssäkring; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ambulanssjukvården i Sverige är en verksamhet som är under ständig utveckling. Den avancerade akutsjukvården som ambulanssjukvården erbjuder har ökat kraven på ambulanspersonal. LÄS MER

 5. 5. Kamratstöd inom ambulanssjukvården, en kvalitativ intervjustudie med ambulanspersonal.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Marie Stoltz; Marlene Waara; [2023]
  Nyckelord :Ambulance staff; Crisis support; Interview study; Peer support; Qualitative design; Social support.; Ambulanspersonal; Intervjustudie; Kamratstöd; Krisstöd; Kvalitativ design; Socialt stöd.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsuppgifterna inom ambulanssjukvården är varierande och kan innebära att utsättas för allvarliga händelser som kan upplevas känslomässigt utmanande och kan påverka medarbetarens arbetshälsa negativt. För att främja arbetshälsan finns i Sverige lagar och föreskrifter för ambulanssjukvården gällande ett organiserat krisstöd. LÄS MER