Sökning: "ambulanspersonal"

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade ordet ambulanspersonal.

 1. 1. Hot och våld inom ambulanssjukvården : En kvantitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Robin Ingemarsson; Peter Frankson; [2020]
  Nyckelord :Hot och våld; ambulanspersonal; ambulanssjukvård; lågaffektivt bemötande;

  Sammanfattning : Introduktion: Hot och våldssituationer kan hända när som helst och var som helst inom ambulanssjukvården. Hot och våld är något som ständigt ökar i samhället. Tidigare forskning visar att hot och våld inom ambulanssjukvården är vanligt förekommande. Syfte: Att belysa förekomsten av hot och våld mot ambulanspersonal. LÄS MER

 2. 2. Ambulanspersonalens erfarenheter av hot och våld i prehospital vårdmiljö : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Carin Malmgren; Niccole Isacsson; [2020]
  Nyckelord :Ambulans; Ambulanspersonal; Hot och våld; Litteraturöversikt; Prehospital; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våldssituationer mot ambulanspersonal har under de senare åren ökat och blivit ett omdebatterat ämne i media. Dagligen skrivs det om hur våldet i samhället ökar och det i sin tur leder till att personal riskerar att själva bli utsatta för hot och våld. LÄS MER

 3. 3. Användarcentrerad utveckling av navigationssystem i ambulanssjukvården

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Erik Atterling; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ambulanssjukvård är en verksamhet som under de senaste decennierna successivt ombildats från att huvudsakligen transportera patienter till vårdinrättningar till att idag vara en viktig vårdgivande aktör i mobiliseringen av prehospital akutsjukvård. För att ambulanspersonal ska kunna uppfylla deras utökade arbetsuppgifter och bibehålla god patientsäkerhet i takt med ökade påfrestningar på hela ambulansverksamheten krävs kontinuerlig utvärdering av de hjälpmedel som används i verksamheten. LÄS MER

 4. 4. Livsuppehållande åtgärder på bekostnad av den prehospitala sjuksköterskans säkerhet : En intervjustudie om prehospitala sjuksköterskors upplevelse av att ventilera patienter under pågående ambulanstransport

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Fredrik Lindström; Fredrik Hedlund; [2020]
  Nyckelord :Prehospital; Airway management; Ambulance; Transport; Specialist nurse; Prehospital; Luftvägshantering; Ambulans; Transport; Specialistsjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom ambulanssjukvården krävs ingen specialistutbildning för att få anställning. Den prehospitala sjuksköterskan förväntas emellertid kunna utföra avancerade sjukvårdsinterventioner som ventilering oavsett tidigare erfarenheter. LÄS MER

 5. 5. Det som ej kom på tal, finns tillgängligt i patientjournal : Ambulanssjuksköterskans inställning till användandet av patientjournal

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Pontus Svensson; Peter Svensson; [2020]
  Nyckelord :Ambulance nurse; medical records; quantitative survey.; Ambulanssjuksköterska; patientjournal; kvantitativ studie.;

  Sammanfattning : Introduktion: Ambulanssjukvården är under utveckling. I flera ambulansverksamheter har ambulanspersonal fått möjligheten att använda sig av patientens journal för att läsa om tidigare sjukdomshistoria i samband med bedömningar. LÄS MER