Sökning: "ambulanspersonal"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade ordet ambulanspersonal.

 1. 1. Att ingripa på skadeplats men inte vara i tjänst : En intervjustudie om ambulanspersonals upplevelser och erfarenheter

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Emil Magnusson; Therese Öhman; [2021]
  Nyckelord :Immediate responder; ambulanspersonal; upplevelser; kvalitativ; roll; prehospital sjukvård; första hjälpen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tiden mellan en skadehändelse och innan professionell hjälp anländer är kritisk för den skadade. Under den tiden är det upp till människor på plats, immediate responder, att agera för att rädda liv. Om immediate responder ingriper ökar chansen att de skadade överlever. LÄS MER

 2. 2. Ambulanspersonalens erfarenheter av långa prio 1 transporter

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Alexander Gustafsson; Ulf Bark; [2021]
  Nyckelord :ambulanstransporter; ambulanspersonal; långa transporter; erfarenheter;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet var att belysa ambulanspersonalens erfarenheter av långa prio 1 transporter. Bakgrund: Många gånger är det långa avstånd till akutsjukhus med rätt sjukvårdskompetens som den enskilda patienten är i behov av. Detta innebär att patienter kan behöva transporteras längre distanser för att få rätt sjukvård. LÄS MER

 3. 3. Hot och våld inom ambulanssjukvården : En kvantitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Robin Ingemarsson; Peter Frankson; [2020]
  Nyckelord :Hot och våld; ambulanspersonal; ambulanssjukvård; lågaffektivt bemötande;

  Sammanfattning : Introduktion: Hot och våldssituationer kan hända när som helst och var som helst inom ambulanssjukvården. Hot och våld är något som ständigt ökar i samhället. Tidigare forskning visar att hot och våld inom ambulanssjukvården är vanligt förekommande. Syfte: Att belysa förekomsten av hot och våld mot ambulanspersonal. LÄS MER

 4. 4. Ambulanspersonalens erfarenheter av hot och våld i prehospital vårdmiljö : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Carin Malmgren; Niccole Isacsson; [2020]
  Nyckelord :Ambulans; Ambulanspersonal; Hot och våld; Litteraturöversikt; Prehospital; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våldssituationer mot ambulanspersonal har under de senare åren ökat och blivit ett omdebatterat ämne i media. Dagligen skrivs det om hur våldet i samhället ökar och det i sin tur leder till att personal riskerar att själva bli utsatta för hot och våld. LÄS MER

 5. 5. Användarcentrerad utveckling av navigationssystem i ambulanssjukvården

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Erik Atterling; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ambulanssjukvård är en verksamhet som under de senaste decennierna successivt ombildats från att huvudsakligen transportera patienter till vårdinrättningar till att idag vara en viktig vårdgivande aktör i mobiliseringen av prehospital akutsjukvård. För att ambulanspersonal ska kunna uppfylla deras utökade arbetsuppgifter och bibehålla god patientsäkerhet i takt med ökade påfrestningar på hela ambulansverksamheten krävs kontinuerlig utvärdering av de hjälpmedel som används i verksamheten. LÄS MER