Sökning: "ambulanssjuksköterska litteraturstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden ambulanssjuksköterska litteraturstudie.

 1. 1. Påverkar prehospitala luftvägshjälpmedel överlevnaden hos patienter som drabbats av hjärtstopp? : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jonatan Henriksson; Jens Tedmar; [2020]
  Nyckelord :Out of hospital cardiac arrest OHCA; Ambulance nurse; Prehospital; Airway management; Endotracheal intubation; Laryngeal mask; Bag valve mask; Nursing; Hjärtstopp utanför sjukhus; Ambulanssjuksköterska; Prehospital; Luftvägshantering; Endotracheal intubering; Larynxmask; Mask och blåsa; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund Vid ett prehospitalt hjärtstopp krävs utöver hjärt- och lungräddning med bröstkompressioner och defibrillering med hjärtstartare, även avancerad luftvägshantering för att skapa en fri luftväg vilket ambulanssjuksköterskan ansvarar för. Det finns en mängd olika luftvägshjälpmedel som ambulanssjuksköterskan kan använda sig av. LÄS MER

 2. 2. Överrapportering av patienter mellan ambulans och akutmottagning : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Christer Holmlund; [2019]
  Nyckelord :Akutmottagning; Ambulans; Överlämning; Överrapportering.;

  Sammanfattning : Sverige ligger i framkant inom prehospital sjukvård med goda resurser för att kunna ge adekvat vård genom denna del av vårdkedjan. Sjuksköterskan skall besitta kunskap och utföra bedömning, rådgivning, prioritering samt åtgärder på plats under sjuktransport och överlämnande till mottagande slutenvård. LÄS MER

 3. 3. Tillit till ambulanssjuksköterskan : En litteraturstudie ur ett patientperspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Therese Haglund; Fanny Eskilsson; [2018]
  Nyckelord :Emergency medical service; patient perspective; prehospital care; prehospital emergency nurse; trust; Ambulanssjuksköterska; ambulanssjukvård; patientperspektiv; prehospital vård; tillit;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den prehospitala vården bedrivs utanför sjukhusets trygga väggar när en patient är i akut behov av sjukvård. Av patienten kan den prehospitala vården upplevas skrämmande och kan leda till en känsla av maktlöshet. LÄS MER

 4. 4. Ambulanspersonalens upplevelser av arbetsrelaterat hot och våld : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linda Alm; [2017]
  Nyckelord :Paramedics; Prehospital; Ambulance nurse; Threat; Violence; Ambulans; Prehospital; Ambulanssjuksköterska; Hot; Våld;

  Sammanfattning : Hot och våld mot ambulanspersonal blir allt vanligare i samhället. Frekvensen av hot och våld mot ambulanspersonal är hög. Ambulanspersonal rapporteras ha den största risken att utsättas för våld på arbetsplatsen då de oftast är dem som först möter patienten när akutsjukvård behövs. LÄS MER

 5. 5. Ambulanspersonalens upplevelser och hantering av posttraumatiskt stressyndrom i relation till traumatiska händelser i sitt yrkesutövande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emelie Ollila; Charlotta Rehn; [2016]
  Nyckelord :Ambulance; Emergency Medical Technicians; Paramedics; Post-Traumatic Stress Disorder; PTSD; Ambulans; Ambulanssjuksköterska; Ambulanssjukvårdare; Posttraumatiskt stressyndrom; PTSD;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ambulanspersonal är en yrkesgrupp som i sitt yrkesutövanden riskerar att utsättas för traumatiska händelser som kan vara mycket påfrestande och stressfulla. Trots erfarenhet och träning blir vissa trauman stundtals övermäktiga och kan ge reaktioner som posttraumatiskt stressyndrom. LÄS MER