Sökning: "ambulanssjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade ordet ambulanssjuksköterska.

 1. 1. Ambulanssjuksköterskors upplevelser av att utföra bröstkompressioner med mekaniskt hjälpmedel : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Erika Greijer; Mats Jönsar; [2018]
  Nyckelord :Ambulance nurse; Out-of-hospital cardiac arrest; Mechanical chest compression; Prehospital emergency care; Experiences; Ambulanssjuksköterska; Hjärtstopp utanför sjukhus; Mekaniska bröstkompressioner; Ambulanssjukvård; Upplevelser;

  Sammanfattning : En person som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus är beroende av att skyndsamt erhålla högkvalitativ hjärt-lungräddning för bästa möjliga förutsättningar till överlevnad. Bröstkompressioner behöver utföras med få avbrott för att anses högkvalitativa. LÄS MER

 2. 2. Ambulanssjuksköterskans prehospitala omvårdnad av patienter med bröstsmärta : Retrospektiv journalgranskning med fokus på genus och följsamhet till behandlingsriktlinjer

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maria Dahlstrand Edvardsson; Karin Rhedin; [2018]
  Nyckelord :bröstsmärta; ambulanssjuksköterska; prehospital; bedömning; behandlingsriktlinjer; hjärtinfarkt; EKG; behandling; genus;

  Sammanfattning : Ambulansbaserad vård utgör idag en kvalificerad vårdresurs med högutbildad personal som utför medicinska bedömningar och behandling utanför sjukhus. Ambulanssjuksköterskan arbetar utifrån behandlingsriktlinjer och bedömningsinstrument. LÄS MER

 3. 3. Tillit till ambulanssjuksköterskan : En litteraturstudie ur ett patientperspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Therese Haglund; Fanny Eskilsson; [2018]
  Nyckelord :Emergency medical service; patient perspective; prehospital care; prehospital emergency nurse; trust; Ambulanssjuksköterska; ambulanssjukvård; patientperspektiv; prehospital vård; tillit;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den prehospitala vården bedrivs utanför sjukhusets trygga väggar när en patient är i akut behov av sjukvård. Av patienten kan den prehospitala vården upplevas skrämmande och kan leda till en känsla av maktlöshet. LÄS MER

 4. 4. Prehospital identifiering av sepsis och 30 dagars överlevnad

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Daniel Axmarker; Tony Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :sepsis; ambulanssjuksköterska; prehospitalt; bedömning; huvuddiagnos;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Sepsis är ett akut livshotande sjukdomstillstånd som är svårt att upptäcka och har en hög mortalitet. Tid till behandling är av yttersta vikt för denna utsatta patientgrupp. På grund av diffusa symtom är sjukdomstillståndet svårt att identifiera i prehospital vård. LÄS MER

 5. 5. Ambulanssjuksköterskans upplevelse av att vara ny i sin yrkesroll : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linda Johansson; Oskar Rudolfsson; [2018]
  Nyckelord :Ambulanssjuksköterska; Upplevelse; Ny; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Ambulance care today is an essential part of emergency care and includes examination, care and treatment of patients, which imposes high demands on the competence of the specialist trained ambulance nurse. The ambulance nurse cares for all types of patients based on the patient's individual needs and sometimes complicated disease picture, and the person must daily decide on treatment and nursing in most complex patient meetings. LÄS MER