Sökning: "ambulanssjuksköterskans upplevelser"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden ambulanssjuksköterskans upplevelser.

 1. 1. Ambulanssjuksköterskans upplevelse av att möta suicidnära patienter : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Niklas Johansson; Emelie Ödling; [2019]
  Nyckelord :Ambulanssjuksköterska; Semistrukturerade intervjuer; Kvalitativ innehållsanalys; Suicidnära patienter; Upplevelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ambulanssjuksköterskans vårdmöte med barn och deras föräldrar : En intervjustudie ur ett föräldraperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Elin Gabrielsson; Ida Larsson; [2019]
  Nyckelord :föräldraperspektiv; barn i ambulans; familjecentrerad vård; delaktighet; prehospital; ambulanssjuksköterska;

  Sammanfattning : Att vårda sjuka barn är en utmaning för ambulanssjuksköterskan, det är ofta förknippat med oro och ångest på grund av de höga krav som ställs. Forskning har visat att föräldrarnas upplevelse av situationen har påverkan på hur barnet mår, vilket belyser vikten av att omhänderta både barn och föräldrar för att inge trygghet. LÄS MER

 3. 3. Ambulanssjuksköterskans upplevelser och uppfattningar av säkerhetsbältets användning på patienten under ambulanstransport : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Isabelle Axelsson; Christina Bolin Kyander; [2019]
  Nyckelord :patient safety belt; work environment; ambulance transport; road safety; säkerhetsbältet patientsäkerhet; arbetsmiljö; ambulanstransport; trafiksäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det prehospitala arbetet är utmanande i avseende att kombinera ett patientsäkert vårdarbete och yrkesmässig bilkörning. Vårdutrymmet i en ambulans är en riskfylld miljö både då bilen står parkerad på en olycksplats samt när den är i rullning. LÄS MER

 4. 4. Det prehospitala mötet mellan två specialistkompetenser : ambulanssjuksköterskans och anestesisjuksköterskans upplevelser av samarbetet vid omhändertagandet av den svårt sjuke eller skadade patienten

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Christian Åslund; [2019]
  Nyckelord :Specialist nurses; Emergency Units; Guidelines; Teamwork; Specialistsjuksköterska; Förstärkningsenhet; Riktlinjer och samverkan;

  Sammanfattning : Vid omhändertagande av en svårt sjuk eller allvarligt skadad människa är det essentiellt att samarbetet mellan den prehospitala personalen på plats fungerar. Frågor så som vem som har högst medicinsk kompetens och vem som leder arbetet spelar också en stor roll för att ett bra teamarbete skall komma till stånd. LÄS MER

 5. 5. Ambulanssjuksköterskans upplevelser av att möta och vårda patienter som försökt ta sitt liv : Kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Claes Eklund; Anna-Karin Qvarnström; [2019]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; självmord; ambulanssjuksköterska; kvalitativ; upplevelse;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är ett stadigt växande problem inte bara i världen utan även i Sverige. Psykisk ohälsa kostar samhället oerhörda mängder pengar, men är även fruktansvärt för den som drabbas och de personer som finns i dess närhet. LÄS MER