Sökning: "ambulanssjuksköterskans upplevelser"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden ambulanssjuksköterskans upplevelser.

 1. 1. Bemötande inom ambulanssjukvården : En intervjustudie med ambulanssjuksköterskor

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Pollan Jämbring; Anja Ekblad; [2020]
  Nyckelord :ambulambulance nurse experience; treatment; how we treat others; ambulance care; ambulanssjuksköterskans upplevelse; bemötande; ambulanssjukvård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bemötandet är en essentiell del i vårdmötet. Att ambulanssjuksköterskan har insikt kring bemötandets betydelse i vårdmötet med patienten är av största vikt. Ett bristande bemötande kan leda till att bedömningen blir undermålig vilket äventyrar patientsäkerheten. LÄS MER

 2. 2. Ambulanssjuksköterskans erfarenheter av att vårda vuxna patienter med ofri luftväg i en prehospital vårdmiljö : En kvalitativ intervjustudie med empirisk ansats

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Måns Nilsson; Patrik Dahl; [2020]
  Nyckelord :ambulanssjuksköterska; ofri luftväg; erfarenheter; prehospital miljö.;

  Sammanfattning : Introduktion: Arbetet som ambulanssjuksköterska i en prehospital miljö är ett brett och komplext område. Arbetet ställer höga krav på kompetens och förmåga att genomföra avancerad sjukvård. LÄS MER

 3. 3. Osäkert och riskfyllt – det prehospitala vårdandet av patienter under pågående pandemi : Kvalitativ intervjustudie med ambulanssjuksköterskor

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Elvis Meloku; Natalie Ylitalo; [2020]
  Nyckelord :smittsam sjukdom; utsatthet; ambulanssjuksköterska; skyddsutrustning; kommunikation; arbetsvillighet; pandemi;

  Sammanfattning : Hälsa är ett av fyra konsensusbegrepp inom vårdvetenskaplig teoribildning, som på ett övergripande plan bygger upp den teoretiska basen för vårdandet. Ett vårdvetenskapligt patientperspektiv inbegriper även ett intresse för vårdarna. LÄS MER

 4. 4. Ambulanssjuksköterskans upplevelser av hot och våld inom ambulansverksamheten

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jonas Alexandersson; Tobias Hjörnhede; [2020]
  Nyckelord :hot och våld; ambulans; ambulanssjuksköterskor; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har våld riktat mot vårdpersonal ökat. Sjuksköterskor som arbetar inom vård- och omsorg rapporterar att åtta–38% någon gång har blivit utsatta för fysiskt våld. Ambulanssjuksköterskor som arbetar inom ambulansverksamhet är mer utsatta för hot och våld än sjuksköterskor som arbetar på sjukhus. LÄS MER

 5. 5. Ambulanssjuksköterskans upplevelse av att möta suicidnära patienter : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Niklas Johansson; Emelie Ödling; [2019]
  Nyckelord :Ambulanssjuksköterska; Semistrukturerade intervjuer; Kvalitativ innehållsanalys; Suicidnära patienter; Upplevelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER