Sökning: "ambulanssjukvård"

Visar resultat 1 - 5 av 193 uppsatser innehållade ordet ambulanssjukvård.

 1. 1. Patientens upplevelse av specialistsjuksköterskans omhändertagande i ambulanssjukvård : Litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar; Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar

  Författare :Ulrika Männikkö; Patrik Elb; [2021]
  Nyckelord :Akutsjukvård; Prehospital vård; patientomhändertagande; Ambulanspersonal; Patient.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning beskriver att patienter vid akut skada eller sjukdom kan känna sig rädda och ensamma. Vetskap om att ambulans är på väg kan ge känsla av lättnad och säkerhet för patienten. LÄS MER

 2. 2. Att ingripa på skadeplats men inte vara i tjänst : En intervjustudie om ambulanspersonals upplevelser och erfarenheter

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Emil Magnusson; Therese Öhman; [2021]
  Nyckelord :Immediate responder; ambulanspersonal; upplevelser; kvalitativ; roll; prehospital sjukvård; första hjälpen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tiden mellan en skadehändelse och innan professionell hjälp anländer är kritisk för den skadade. Under den tiden är det upp till människor på plats, immediate responder, att agera för att rädda liv. Om immediate responder ingriper ökar chansen att de skadade överlever. LÄS MER

 3. 3. Sjukvårdspersonalens upplevelser av överrapportering när patienten anländer med ambulans till akutmottagning : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ida Olsson; Johanna Alldén; [2021]
  Nyckelord :Handover; patient handover; emergency department; ambulance; healthcare staff; experience; communication; Överrapportering; patientöverlämning; akutmottagning; ambulans; sjukvårdspersonal; upplevelser; kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akutsjukvård bedrivs under dygnets alla timmar, oberoende av verksamhet och plats och innefattar både ambulanssjukvård och akutmottagningar där legitimerade sjuksköterskor eller kvalificerad personal arbetar. Överlämningen innebär en process som involverar överförande av information samt en övergång av vård till nästa vårdgivare. LÄS MER

 4. 4. Ambulanspersonalens upplevelser av att vårda barn inom ambulanssjukvården : - En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Isabelle Karlsson; Emma Svensson; [2021]
  Nyckelord :Ambulance care; Ambulance staff; Children; Experience; Patient safety; Ambulanspersonal; Ambulanssjukvård; Barn; Patientsäkerhet; Upplevelse;

  Sammanfattning : AbstraktBakgrund: Ambulanssjukvården har en bred uppgift vilket innefattar att ta hand om människor oavsett kön, ålder eller bakgrund. I bakgrunden beskrivs ambulanssjukvård, kompetens i ambulansen, vårdprocessen i ambulansen, patientgruppen barn inom ambulansen, kommunikation med barn och patientsäkerhet. LÄS MER

 5. 5. Patienter och närståendes erfarenheter av ambulanssjukvård vid tidskritiskt tillstånd

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linn Brand; Jennie Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Ambulans; Närstående; Patient; Erfarenheter; Tidskritisk sjukdom;

  Sammanfattning : Under flera årtionden har ambulanssjukvården utvecklats från att bara vara en transport till en avancerad sjukvårdsorganisation med legitimerad personal. Det initiala omhändertagandet av patienter är väl utarbetat, men hur ser patienter och närstående på omhändertagandet. LÄS MER